Događaji

MapSoft na Međunarodnoj konferenciji i izložbi InfoTech 2012

Od 29.-31.05.2012 u Kongresnom centru Zvezda, u Vrnjačkoj Banji, održava se Međunarodna konferencija i izložba InfoTech2012 na kojoj će svoja rešenja u oblasti GIS-a prezentovati i firme MapSoft i Mobile Solutions.

INFOTECH 2012 će se odvijati u okviru plenarnih sesija, predavanja po pozivu, prihvaćenih referata, izlaganja radova po sekcijama, prezentacija odabranih rešenja, okruglih stolova i prezentacija proizvođača hardverskih i softverskih rešenja iz različitih IT oblasti http://www.infotech.org.rs/rs/infotech.html

MapSoft i Mobile Solutons će se na InfoTech2012 predstaviti na sledeći način:

  1. Na skupu MapSoft i Mobile Solutions imaju svoj štand na kojem ćemo prikazati naša rešenja iz oblasti GIS-a i LBS-a
  2. MapSoft i Mobile Solutions kompanijska prezentacija prvog dana u glavnom programu skupa (okvirno u periodu 16:00-20:00)
  3. Prezentacija rada u okviru sesije GIS u opštinama, 30. maj 2012. u 14:20.
   Primena sistema za nadzor vozila MobTrack:24 u kompanijama koje upravljaju otpadom – primer JKP Mediana Niš;
   Aleksandar Obradović, direktor IT sektora JKP Mediana Niš;
   Miroslav Đokić, rukovodilac službe za razvoj GIS-GPS JKP Mediana Niš;
   Miloš Vojinović, MapSoft / Mobile Solutions
   Nikola Kovacević, direktor IT sektora MapSoft
  4. Autorskim radovima na temu:

   PRIMENA GIS TEHNOLOGIJE I LBS SISTEMA ZA UPRAVLJANJE FLOTOM VOZILA U PROCECU OPTIMIZACIJE SAKUPLJANJA I ODNOŠENJA OTPADA
   Miloš Vojinovic, Građevinski fakultet Beograd
   Željko Cvijetinović, Građevinski fakultet Beograd
   Miroslav Đokić, JKP Mediana Niš
   Aleksandar Obradovic, JKP Mediana Niš

    RAZVOJ DIGITALNE FOTOGRAMETRIJSKE STANICE THE DEVELOPMENT OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC WORKSTATION

    

     Momir Mitrović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

     

      Željko Cvijetinović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

      

       Dragan Mihajlović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

      Učesnici su eminentne IT firme: http://www.infotech.org.rs/rs/kompanije.html

      Skup su podržali: Resorna ministarstva Republike Srbije, Privredna komora Srbije, Narodna banka Srbije, IEEE, Institut za Project Managenent i SKGO (Stalna konferencija gradova i opština Srbije)

      Leave a Reply