mds-cisco
Događaji

MDS i Cisco predstavljaju najnovije trendove i tehnologije na temu sigurnosti, kolaboracije i bežičnih tehnologija

MDS Informatički inženjering, jedna od vodećih IT kompanija iz oblasti računarskog inženjeringa u Srbiji, uz podršku kompanije Cisco, globalnog lidera na polju telekomunikacijonih i mrežnih rešenja, organizovala je skup za svoje istaknute korisnike na temu sigurnosti, kolaboracije i bežičnih tehnologija.

 

Sve više kompanija u svetu, i Srbiji se oslanja na IT tehnologije za podršku poslovnim procesima kroz saradnju zaposlenih i deljenje podataka u realnom vremenu. Ovo omogućava modernim kompanijama bržu reakciju na promene u poslovnom okruženju, kao i donošenje pravilnih odluka bazirano na uvek dostupnim informacijama. Predavanje o bezbednosti i kontroli pristupa mrežnim resursima, sa osvrtom na virtuelizaciju mrežne opreme je održao Marko Tanasković, rukovodilac u odeljenju za IT bezbednost, kompanije MDS Informatički Inženjering.

Na predavanju je predstavljena najnovija generacija virtuelnih mrežnih bezbednosnih uređaja kompanije Cisco, kao i njihova integracija sa postojećim virtuelnih okruženjima u korisničkim mrežama.  Drugi deo predavanja je bio posvećen Cisco ISE ( Identity Services Engine ) sistemu, čija je namena proaktivna kontrola lokalnog i udaljenog pristupa računarskim mrežama, i podrška za bezbednu implementaciju BYOD ( Bring Your Own Device ) funkcionalnosti u korporativnom okruženju.

mds-cisco

Na predavanju o najnovijim trendovima u kolaboraciji prisutnima se obratio Siniša Đokić, solution architect MDSa. Kao glavne novine su se mogle istaći nove tehnologije koje omogućavaju kolaboraciju koja ne podrazumeva samo povezivanje tačaka već pravih ljudi, konverzacije a ne pozive, integraciju tehnologija za kolaboraciju na način koji je prirodan procesu rada u kompaniji i korisnicima. Uz sve prisutniji BYOD trend sve više korisnika zahteva tehnologiju koja se prilagođava uređaju koji je u tom momentu dostupan i omogućava prirodan proces koji dovodi do povećane produktivnosti a u isto vreme ne narušava bezbednost. Poseban osvrt je napravljen i u pravcu korišćenja društvenih mreža za kolaboraciju i komunikaciju prema klijentima što je svakako nivo fleksibilnosti koji do sada nije postojao u pomenutim sistemima.

 

Na temu novih bežičnih tehnologija predavanje je održao Marko Dangubić, sistem inženjer MDSa, zadužen ovu sve atraktivniju oblast. Uz nove standarde kao što je 802.11ac protokol za bežične mreže, korisnicima je omogućeno da uživaju u brzini prenosa koja je do sada bila rezervisana samo za kabl. Kako sve više video materijala podrazumevano želimo u HD kvalitetu, naši notebook računari, tableti i drugi mobilni uređaji putuju sa nama po ceo dan a korisnika bežičnih mreža je sve više, novi protokol zaista donosi novine koje se ogledaju u većim brzinama, štedljivijim čipovima i većem broju mogućih korisnika po pristupnoj tački. Uz sve to, nove tehnologije iz Connected Mobile Experience grupe proizvoda omogućavaju kompanijama da analiziraju upotrebu mobilnih uređaja, omoguće siguran pristup, upotrebe tehnologiju za ciljano oglašavanje ili navigaciju unutar objekata koja do sada nije bila moguća.

 

“Mrežne tehnologije se razvijaju velikom brzinom a kompanija MDS je svakako jedan od najvećih partnera kompanije Cisco, lidera u mrežnim tehnologijama.”, izjavio je g.din Miroljub Jovović, generalni direktor kompanije MDS informatički inženjering.

”Ovom prilikom želeli smo da podelimo najnovija znanja i tehnološke trendove u vodećim Cisco tehnologijama, koje će našim partnerima pomoći u planiranju razvoja budućih klučnih projekata.”

Leave a Reply