Događaji

MDS na Telfor 2009 forumu

I ove godine, na TELFOR-u su se okupili stručnjaci iz oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija, koji su razmatrali sva relevantna pitanja telekomunikacija: tehnička, razvojna, regulatorna i ekonomska, pitanja proizvodnje opreme, usluga, servisa i funkcionisanja sistema.

U okviru TELFOR-a organizovane su autorske sekcije sa recenziranim naučnim i stručnim radovima, specijalne, tehničke i komercijalne prezentacije domaćih i stranih kompanija, seminari i stručne radionice, kao i izložba opreme, uređaja i sistema, softvera i usluga MDS Informaticki inženjering je tradicionalno predstavio najnovije trendove i rešenja svojih inostranih partnera.

Akcenat je bio na network security rešenjima, a zainteresovanost za ovu temu pokazali su brojni posetioci na štandu, kao i na predavanjima pod nazivom Primena DMVPN tehnologije u zaštiti komunikacije kroz javnu MPLS VPN mrežu.

Leave a Reply