Događaji

Međunarodni skup “Novi Sad GEO Workshop”

U periodu od 19-21. septembra 2013. godine predstavnici Republičkog geodetskog zavoda učestvovali su na međunarodnom skupu “Novi Sad GEO Workshop” koja je organizovana od strane Univerziteta u Novom Sadu, “Bio Sense centra” uz podršku Istraživačkog centra Evropske Komisije – Joint Research Center (JRC).

 

U periodu od 19-21. septembra 2013. godine u Novom Sadu je održan međunarodni skup sa temom “Budućnost u aktivnostima vezana za osmatranje Zemlje na širem području Balkana” koja je okupila 142 eksperta iz 57 zemalja, među kojima su bili ugledni predstavnici Istraživačkog centra Evropske komisije- JRC, Grupe za osmatranje Zemlje (the Group on Earth Observations – GEO) i Strategije Evropske Unije za Dunavski region (the EU Strategy for the Danube Region – EUSDR), predstavnici evropskih univerziteta i privatnih kompanija, kao i predstavnici državnih institucija iz regiona. Skup je predstavljao jedinstvenu priliku da se prisutni upoznaju sa najnovijim dostignućima u koordinaciji aktivnosti osmatranja Zemlje i aktivnostima za rešavanje pitanja od interesa za budućnost na širem području Balkana. Koordinatori “FP7 projekata”, BalkanGEONet, IASON, EOPower, DANCERS, enviroGRIDS, ENORASIS i InnoSense, pozvali su sve zainteresovane da im se pridruže na radionici i da učestvuju u diskusiji, razmeni informacija i stvaranju zajedničke strategije prema programu projekta “Horizon 2020”.

Republički geodetski zavod je na skupu istaknut kao jedna od ključnih institucija koja na nacionalnom nivou raspolaže geoprostornim podacima bitnim za održiv razvoj društva.

Prvi dan skupa bio je posvećen podizanju svesti o dostignućima projekta o osmatranju Zemlje (Earth observation -EO) koja su od interesa za region. Teme o kojima je diskutovano, uključivale su:

  • Dalje mogućnosti primene projekta EO na Balkanu uključujući EUSDR, Post GEO i GEO, Copernicus projekat i INSPIRE direktivu;
  • Strategija za izgradnju kapaciteta u EO Balkan.

U okviru drugog dana održane su tri paralelne radionice:

  • EnviroGRIDS Tools;
  • Marketing alati za hidro i agri modeliranje;
  • Uvođenje GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) u praksu.

Treći dan je bio posvećen unapređenju odnosa između EUSDR i postojećih projekata u regionu, pronalaženju strateških tačaka na budućoj saradnji i koordinaciji relevantnih institucija koje raspolažu geo-prostornim podacima i promocija njihovog učešća u ovakvim projektima.

Aktivno učešće u diskusijama uzeli su predstavnici RGZ-a u temama koje su se odnosile na korisćenju prostornih podataka, uvođenja katalog servisa i uspostavljanja NIGP-a u skladu sa zahtevima iz INSPIRE direktive.

Na kraju skupa razmatrana je mogućnost buduće saradnje sa državnim, naučnim i stručnim institucijama, finansiranje i druga pitanja od značaja za razvoj relevantnih projekata u okviru projekta “Horizon 2020”.

Leave a Reply