Događaji

Menadžment totalnim kvalitetom-novi inteligentni prilazi

Carlsberg Srbija i ove godine tradicionalno podržala nove tendencije

Danas je na Mašinskom fakultetu u Beogradu svečano završena Peta Međunarodna Konferencija „Menadžment totalnim kvalitetom-novi i inteligentni prilazi“, sa ciljem pronalaženja odgovora na izazovna pitanja razvoja menadžmenta kvaliteta, ali i primene QM (Quality Management) modela. Nastavljajući prošlogodišnju tradiciju, Carlsberg je i ove godine bio domaćin još jednog stručnog skupa od međunarodnog značaja koji je okupio više od 50 stručnjaka iz najrazličitijih delova sveta.

Konferenciji su prisustvovali počasni gost dr Isaac Sheps, generalni direktor kompanije Carlsberg UK, prof. Dr. Vidosav Majstorović, predsednik i osnivač TQM Konferencije, nagrađeni vlasnici laureata, Srpska Akademija nauka i umetnosti i njen predsednik, Prof. Dr. Nikola Hajdin, Unija JUSE (Japanese Union of Scientist and Engineers), predstavnici iz Tokija i Japana, Slobodan Srećković, direktor preduzeća Informatika a.d, kao i počasni predsednici Konferencije, članovi Međunarodnog Programskog Komiteta i Predsednici Sednica, koji su dali lični doprinos punom uspehu ove Konferencije.

„Ovakve vrste konferencija su uvek dobrodošle za poboljšavanje opšte klime i unapređenje inicijative za razvoj naučno-obrazovne oblasti i poslovno-privredne delatnosti. Poslovni forum kao što je ovaj, a gde se svake godine razmenjuju ideje, znanja i istražuju budući pravci razvoja koncepta menadžmenta kvalitetom, kroz razvijeni model otvorenih diskusija, siguran je put ka iskorišćavanju potencijala za unapređivanje privrede, koristeći dostignuća tako bitne oblasti kao što je naučna“ izjavio je Aleksandar Radosavljević, generalni direktor kompanije Carlsberg Srbija.

Zahvaljujući doprinosu kompanije Carlsberg Srbija naša zemlja je i ovom prilikom, kao i prošle godine, ugostila veliki broj svetski priznatih eksperata iz oblasti menadžmenta kvaliteta. Ovogodišnje okupljanje je siguran pokazatelj o uspehu prošlogodišnjeg susreta i nastavku uljučivanja Srbije u savremene tokove ekonomskog razvoja. Ujedno, Srbija je prepoznata i kao stručni lider na Zapadnom Balkanu, koji ima potencijale da organizuje ovakve skupove.

Peta Međunarodna Konferencija „Menadžment totalnim kvalitetom- novi i inteligentni prilazi“ i ove godine je promovisala svoju najveću vrednost – njene autore, sa pet kontinenata i iz više od 50 zemalja. Njihova visoka stručnost i visoki kvalitet radova su dali odlučujući doprinos uspehu Konferencije.

Vođena iskustvom svoje matične kompanije, svetskog pivarskog giganta Carlsberg Grupe, kompanija Carlsberg Srbija Group insistira na poštovanju standarda kvaliteta svojih proizvoda, te se trudi da uspostavi takav sistem proizvodnje i usluga koji će postati uzor ostalim kompanijama u zemlji. To je jedan od glavnih razloga za podršku ovom i budućim projektima.

Da podsetimo, Carlsberg Srbija predstavlja jednu od najuspešnijih privatizacija i među najvećim je stranim investitorima u srpsku privredu. Za nepune četiri godine od kupovine Pivare Čelarevo, Carlsberg je uložio preko 160 miliona evra, zauzima čvrsto drugo mesto na tržištu piva i smatra se jednim od najboljih poslodavaca u regionu.

Leave a Reply