Događaji

MFC zlatni sponzor trećeg naučno-stručnog Savetovanja – ZITEH

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – IT Veštak i Institut za poslovna istraživanja Univerziteta Singidunum organizovali su treće naučno-stručno Savetovanje o zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti- ZITEH, 5. i 6. marta 2010. godine.

Kompanija MFC, u svojstvu zlatnog sponzora, dala je podršku ovom Savetovanju, upravo iz razloga što svoje poslovanje i razvoj bazira na primeni informacionih tehnologija i savremenih informatičkih rešenja, a bezbednost dokumenata, informacija i podataka poslovnih partnera, predstavlja imperativ našeg poslovanja i budućeg razvoja kompanije.

Informaciona bezbednost odavno više nije u granicama interesovanja isključivo bilo kakvog lokalnog subjekta, već zbog svoje važnosti i karaktera predstavlja predmet opšteg nadnacionalnog, a samim tim definiše i nacionalne domene i jurisdikcije državnih interesa i nacionalne bezbednosti, a sve do nivoa IT zaštite makro i mikro organizacija pa i do nivoa pojedinca.

Jedan od najvažnijih zadataka svakog od nas, koji se bavimo IT tehnologijom, je razrada i implementacija pouzdanih metoda i sredstava zaštite informacija, traženje sistemskih rešenja i sredstava zaštite primenom najefektivnijih alata, metoda i instrumenata IB.

Na osnovu svog znanja i svesti o važnosti IT zaštite podržavamo ovakve skupove, jer svaka razmena mišljenja i iskustava sa stručnjacima različitih profila u ovoj oblasti daje nam smernice budućeg razvoja“, istakla je u obraćanju učesnicima portparol MFC-a.

Cilj ZITEH-a bio je organizovano objedinjavanje, uvećavanje i širenje raspoloživih znanja i saznanja kroz njihovo prenošenje i razmenu o načinima i mogućnostima zloupotrebe informacionih tehnologija i zaštiti.

Leave a Reply