Događaji

Microsoft organizovao “Dan inovacija”

Logo de Microsoft“Microsoft Srbija” organizovao je u Beogradu 10. juna skup “Dan inovacija” (Innovation Day), na kome su predstavnici kompanije i drugi predavači prisutnima predstavili najnovije projekte, tehnologije i rezultate istraživanja.

Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo je otvorio skup i govorio o tekućim aktivnostima u razvoju e-uprave i razvoju pravnog okvira za potrebe informacionog društva u Srbiji.

IT analitičar Milovan Matjević iz kompanije “MINECO” predstavio je rezultate istraživanja „IT ulaganja i ekonomski rast u Srbiji“. U 2009-toj godini se može očekivati pad IT tržišta za 3,9% u odnosu na 2008. godinu. Ukoliko država obezbedi i plasira dopunsko finansiranje od 4 milijarde evra, može se očekivati da će u četvrtom kvartalu 2009. rast IT tržišta biti veći nego u 4 kvartalu 2008. Pored negativnog uticaja krize na usporavanje informatizacije u Srbiji utiču: neznanje i siromaštvo, zatvorenost mnogih sistema, organičavanje protoka informacija, prisustvo korupcije i sl. Matijević je govoreći o značaju IT tržišta za razvoj industrije ukazao da ulaganje od 1 dinara u IT doprinosi rastu ekonomije za 15 dinara.

Slobodan Karanović, direktor Gradskog zavoda za statistiku i informatiku, upoznao je prisutne, da se u Beogradu u saradnji sa “Microsoft”-om sprovela konverzija sa “main frame” sistema na farmu servera. Izvodi iz matičnih knjiga se u Beogradu više ne moraju vaditi samo u svojoj opštini. Uveden je Centralni registar birača Srbije. Planira se primena sistema objedinjenih komunikacija i razvoj portala grada Beograda.

Bodin Drešević, direktor “Microsoft”-ovog Razvojnog centra u Srbiji, predstavio je najnovije projekte na kojima rade stručnjaci Centra i tom prilikom prikazao neke nove “Microsoft”-ove tehnologije, razvijene u beogradskom Centru. To se pre svega odnosi na softver za prepoznavanje rukopisa, između ostalih na ćiriličnoj varijanti srpskog jezika i na ruskom, kao i na softver za prepoznavanje rukom ispisanih matematičkih jednačina.

Drešević je tom prilikom pomenuo i da su neke softverske komponente koje su razvili stručnjaci beogradskog Centra ugrađene, ili će biti ugrađene, u najnovije “Microsoft”-ove softverske proizvode kao što su Windows 7 i predstojeći paket kancelarijskih aplikacija Office 2010. “Microsoft” ulaže godišnje oko 6 milijardi američkih dolara u razvoj i on se sve više oslanja na talentima u razvojnim centrima van SAD, naglasio je Drešević.

Vladan Živanović generalni direktor “Microsoft Srbija” zahvalio se prisutnima na prisustvu i naglasio da “Microsoft” pruža platformu i softverske alate za najveći broj uvedenih aplikacija i primena vrhunskih tehnologija.

Leave a Reply