Događaji

Ministarka Matić na forumu Svetskog samita o informacionom društvu

Jasna MaticMinistarka Jasna Matić učestvovala je na Forumu Svetskog samita o informacionom društvu (World Summit on Information Society Forum), od 18. do 19. maja 2009. godine u Ženevi.

Ministarka Matić je zajedno sa generalnim sekretarom Međunarodne unije za telekomunikacije (International Telecommunication Union) dr. Hamadunom Tureom, otvorila uvodnim govorom prvi Forum Svetskog samita o informacionom društvu, koji je i najvažniji sastanak međunarodne zajednice u oblasti informacionog društva ove godine.
Glavna tema svečanog otvaranja Foruma je bio uticaj i mogućnosti informaciono-komunikacionih tehnologija na dostizanje ciljeva milenijumskog razvoja (Millennium Development Goals), postavljenih pred međunarodnu zajednicu 2000. godine. Forum je takođe bio prilika za predstavljanje strategija dalje implementacije dosadašnjeg rada Svetskog samita o informacionom društvu (WSIS), koji je 2003. godine u Ženevi, prvi put okupio rukovodeće ljude sveta u oblasti informacionog društva.
Ministarka Matić je istakla važnost IKT u prevazilaženju jaza između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju ali i na prepreke na koje se nailazi prilikom korišćenja novih tehnologija. Matićeva je iskoristila priliku da predstavi razvoj IKT industrije u Republici Srbiji, kao i celokupan rad na boljem uređenju oblasti telekomunikacija i informacionog društva u našoj zemlji. Takođe je izložila spremnost Republike Srbije da pruži doprinos radu Međunarodne unije za telekomunikacije, ali i iznela očekivanja naše zemlje u saradnji sa ovom organizacijom, kako na realizaciji već identifikovanih tako i na planiranju budućih projekata u ovoj oblasti.
Pored ministarke Matić i dr. Turea, na otvaranju Foruma Svetskog samita o informacionom društvu su govorili i dr. Šupačai Paničpakdi, generalni sekretar Konferencije Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD), Eduard Dajan, generalni direktor Univerzalne poštanske unije (Universal Postal Union – UPU), Abdul Vahid Kan, pomoćnik generalnog direktora za komunikacije i informacije UNESKO-a, kao i Nazat Roždi, zamenica direktora Programa za razvoj Ujedinjenih ancija u Ženevi (United Nations Development Program – UNDP).

Sledećeg dana Foruma, 19. maja, ministarka Jasna Matić je držala prezentaciju na veoma zapaženom panelu na temu “Prevazilaženje ekonomske krize u IKT korišćenjem finansijskih mehanizama”. Ministarka je navela da se samo intenzivnom saradnjom države, javnog i privatnog sektora, može doći do pravilnog dizajniranja i implementacije rešenja za prevazilaženje digitalnog jaza. Ističući posebnost prilika ekonomske krize u Republici Srbiji, ministarka Matić je istakla postojeća rešenja MTID-a kao i Vlade Republike Srbije da sačuva rast tržišta telekomunikacija i informacionog društva iz 2008. godine, kako kroz rad na novom zakonu o elektronskim komunikacijama i njegovom usaglašavanju sa EU regulativom, tako i kroz saradnju sa međunarodnim institucijama. Na ovom veoma važnom sastanku, pored ministarke Matić, govorili su i generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije dr. Hamadun Ture, zamenik ministra za komunikacije i informacione tehnologije Egipta dr. Hoda Baraka, Robert Konvej, glavni izvršni direktor DŽSM Asocijacije (GSM Association) i Alen Klerk, izvršni sekretar Fonda za digitalnu solidarnost (Digital Solidarity Fund).
Istog dana, ministarka je otvorila i tematsku radionicu na temu Zaštita dece u visoko-tehnološkom prostoru, zajedno sa Direktorom Sektora za razvoj Međunarodne unije za telekomunikacije Semijem Al Baširom. Ministarka je i ovom prilikom naglasila da društvo ima veliku odgovornost prema najmlađima i da je veoma važno da se podigne svest o problemu bezbednosti dece u visoko-tehnološkom prostoru i mogućim elementima njihove zaštite. Navodeći da su se MTID i Republika Srbija priključile mnogobrojnim svetskim inicijativama za zaštitu dece na Internetu, pokretanjem kampanje Zaštita dece na Internetu u Srbiji 10. februara ove godine, ministarka Jasna Matić je izrazila spremnost državnih institucija Republike Srbije da kroz saradnju sa drugim državama, međunarodnim organizacijama, privatnim i nevladinim sektorom, zajedno stvore mehanizme za rešenje ovog delikatnog problema.

Leave a Reply