Događaji

MODERNO BANKARSTVO – IZAZOV ZA ICT SEKTOR

U uslovima globalizacije koja karakteriše svjetske poslovne procese na početku dvadeset prvoga veka, bankarstvo je duboko zahvaćeno političkim, poslovnim, tehnološkim i demografskim promenama.

U industrijski razvijenim, ali i u tranzicionim zemljama, banke intenzivno razvijaju nove proizvode i usluge uz pomoć računarskih mreža. Time su pomjerene vremenske i prostorne granice tradicionalnog bankarstva. Uzgred, rezultati istraživanja pokazuju da usluge samouslužnog bankarstva u SEE Regionu, po širini asortimana, ne zaostaju za onim u industrijski razvijenim zemljama.

Pojmovi kao što su globalizacija, samouslužno bankarstvo, razvoj novih proizvoda i usluge, kanali distribucije konsolidacija i poslovna filozofija opredjeljuju temu INFOFEST-savetovanja pod nazivom “Moderno bankarstvo – izazov za ICT sektor”, čiji je nosilac ICT grupacija Asseco SEE i njene članice Pexim, Cardinfo Montenegro i Logos.

U poslednjih petnaest godina, u bankarstvu su se dogodile brojne promene. Jednim delom, one su posledica političkih, poslovnih, tehnoloških i demografskih trendova, a drugim – one proističu iz unutrašnjeg menjanja samog finansijskog sektora.

Upoređenjem modernog i tradicionalnog bankarstva, mogu se uočiti bitne razlike. Novu poslovnu filozofiju u savremenom bankarstvu karakteriše orjentacija prema klijentu, za razliku od tradicionalnog pristupa, kada su banke bile prvenstveno orjentisane sebi samima. Ali, i pored vidnog iskoraka i napretka, proces prelaza sa tradicionalnog na savremeni pristup klijentima, još je u toku.

Inovacije i tehnološki razvoj unutar bankarskoga sektora, u proteklih petnaest godina, zasnivaju se na dostignućima ostvarenima u razvoju informatičkih i komunikacijskih tehnologija. Sa obzirom da više nije sporno da ICT snažno utiče na proizvodnu efektivnost i profitabilnost, sigurno je da će interakcija bazičnog poslovanja banaka i razvoja ICT biti sve intenzivnija.

Devedesete godine označavaju snažan prodor novih bankarskih usluga zasnovanih na konceptu samouslužnog bankarstva. Nesumljivo je da u toj oblasti postoji prostor za njegovo dalje unapređenje, ali treba konstatovati veliki pomak koji je ovaj koncept doneo. Novčane transakcije korisnik obavlja samostalno, kroz nove distibutivne kanale, uz pomoć savremenih računarskih mreža, Najmasovnije usluge su usluge bankomata, EFTPOS, bankomat-menjačnice, zatim usluge Telebankinga, Home Bankinga, Internet Banking, SMS servisi, Mpay…

Prednosti koje primena novih tehnologija obezbeđuje bankama je teško nabrojati. Pomenimo snižavanje troškova, masovniju, lakšu i intenzivniju komunikaciju sa klijentima, komforan prostor za poslovne inovacije i nove delatnosti, efikasnost, kompetitivnost … S druge strane, sve veći nivo informatičke kulture i pismenosti potencijalnih i aktuelnih korisnika bankarskih usluga, prosto “gura” bankarski sektor ka stalnom jačanju informaciono-modeliranih servisa.

Kako uspostaviti homogenu relaciju u „trouglu“čija su temena tržišni trendovi, filozofija bankarskog sektora i ICT dometi i koji je pravi odgovor ICT sektora na izazove modernosg bankarstva? Ovo je, zapravo, centralno pitanje održanog Asseco-savetovanja na INFOFEST-u 2009.

Leave a Reply