Događaji

Nacionalna konferencija o bezbednosti dece na internetu i bezbednom korišćenju IKT u Srbiji

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Fondacijom „Fond B92“ u okviru projekta „Klikni bezbedno – Centar za bezbedni internet Srbija“ organizuje Nacionalnu konferenciju o bezbednosti dece na internetu i bezbednom korišćenju IKT u Srbiji.

Konferencija će se održati  u ponedeljak 18. novembra 2013. godine sa početkom u 10:00 u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd.

safer

Tokom konferencije će biti predstavljene aktivnosti nacionalnog Centra za bezbedni internet u Srbiji u prvoj godini rada, kao i aktivnosti, iskustva i najvažniji izazovi u oblasti zaštite dece i ostalih korisnika interneta koje realizuju druga nacionalni organi, domaće i međunarodne organizacije u Srbiji, kao i aktivnosti koje svi pomenuti akteri planiraju za naredni period.

Konferencija će okupiti predstavnike relevantnih ministarstava Republike Srbije, pravosuđa, regulatornih tela, školskih uprava, korporativnog sektora, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija, kao i predstavnike organizacija koje rade na unapređivanju bezbednosti dece i ostalih korisnika IKT, ali i promociji bezbednog korišćenja interneta.

Leave a Reply