Događaji

Nagrada za “VIRTUELNI ATLAS”

Republički geodetski zavod je dobio „Zlatnu tablu” na 43. Međunarodnom sajmu opreme i sredstava za savremenu nastavu – „UČILA”.

Na 43. Međunarodnom sajmu opreme i sredstava za savremenu nastavu – „UČILA” Republički geodetski zavod je dobio zlatnu tablu za kartografsku publikaciju “VIRTUELNI ATLAS”, izdanje na DVD-u.

Ova kartografska publikacija namenjena je za primenu u obrazovnom procesu u osnovnoj školi u nastavi iz predmeta Geografija. Može se koristiti kao nastavno sredstvo u okviru plana i programa za V, VI, VII i VIII razred osnovne škole.

“VIRTUELNI ATLAS” sadrži, pored fizičko geografskih i raznih preglednih i tematskih karata, 3D vizuelizaciju planina, rečnih tokova, kanjona i klisura, kao i neme karte pogodne za rad na interaktivoj tabli. Za izradu 3D vizuelizacije korišćen je digitalni model terena i ortofoto mozaik teritorije Republike Srbije.

Leave a Reply