Događaji · E-servisi

Najava regionalne IT konferencije u Beogradu

Republički geodetski zavod u saradnji sa Svetskom bankom organizuje regionalnu IT konferenciju sa temom: Regionalna konferencija na temu razvoja ICT u projektima administracije zemljišta u regiji Evropa i centralna Azija, NSDI standarda i masovne procene vrednosti nepokretnosti.

Republika Srbija je 2004. godine potpisala ugovor sa Svetskom bankom o finansiranju projekta „Izrada katastra nepokretnosti i upis prava u Srbiji“, čija je implementacija započela u januaru 2005. godine i trajaće do novembra 2010. godine.

Osnovni cilj Projekta je podrška razvoju i opštem unapređenju tržišta nepokretnosti Republike Srbije, kroz osnivanje katastra nepokretnosti, jedinstvene evidencije o nepokretnostima i upisu prava na nepokretnostima na celoj njenoj teritoriji. Razvoj adekvatnog IT sistema koji će omogućiti efikasnije poslovanje Republičkog geodetskog zavoda s jedne strane, ali i unapređenje nivoa usluga svojim klijentima s druge strane i omogućiti jednostavnije i bolje upravljanje ostalim resursima je takođe cilj projekta.

Konferencija ima za cilj da okupi zainteresovane kolege iz regiona a i šire, u cilju razmene iskustava stečenih tokom razvoja i implementacije IT tehnologija u zemljišnoj administraciji.

Konferencija će se održati 22 – 23 februara 2010. godine u Beogradu u Centru Sava – kongresnom, kulturnom i poslovnom centru, Milentija Popovića 9.

Domaćin konferencije će biti Republički geodetski zavod Srbije.

Zainteresovani učesnici koji žele da prezentuju radove na temu NSDI ili Masovna procena vrednosti nepokretnosti treba da pošalju svoje radove najkasnije do 1. februara 2010. godine na sledeću zvaničnu e-mail adresu konferencije:[email protected].

Vratite popunjen formular za prijavu na e-mail:[email protected] ili telefaks: +381 11 2652 408.

Ako imate bilo kakvih pitanja, možete  kontaktirati organizacioni odbor konferencije:

Leave a Reply