Događaji

Najnovije Ericsson mobilne tehnologije i rešenja u Beogradu

Ericsson demo centar sa najnovijim tehnologijama i rešenjima boravi u Beogradu od 30. avgusta do 2. septembra. Stručnjaci iz Ericssona će svojim korisnicima, predstavnicima državnih institucija i predstavnicima medija prikazati najnovija tehnološka rešenja i svoju viziju za budućnost.

Tokom trodnevnih sesija stručnjaci kompanije Ericsson prikazaće najnovija tehnološka rešenja i aplikacije koja omogućavaju telekomunikacionim kompanijama i državnim institucijama da se modernizuju, ostanu konkurentne na tržištu i ponude svojim korisnicima raznovrsne i kvalitetne usluge.

Gostima će na demonstracijama u demo centru, između ostalog, biti predstavljena rešenja koja omogućavaju da se TV i mobilni telefoni koriste za komunikaciju između lekara ipacijenata. Biće demonstrirani sistem i aplikacija koji omogućavaju da se korišćenjem GPRS/3G konekcije prate vitalni telesni parametri pacijenta, poput krvnog pritiska, pulsa i EKGa.

Prikaz kako Ericsson aplikacije pomažu vozačima

Biće prikazane informativno-zabavne i telematske usluge koje se mogu obezbediti u atomobilima kao i sistem za upozoravanje na opasnost na putu koji obezbeđuje direktan prenos informacija između vozila u neposrednoj blizini.Takođe će biti demonstrirano kako Ericsson svojim rešenjima može pomoći telekomunikacionim provajderima da svojim krajnjim korisnicima obezbede da sadržaj sainterneta bude prenet na TV ekran i kako krajnji korisnici mogu da koriste TV na potpuno individualan i interaktivan način.

Biće demonstrirane i performanse LTE (Long Term Evolution), naredne generacije tehnologije za mobilnu komunikaciju, koja omogućava brži transfer velike količine podataka na efikasan i rentabilan način i omogućava optimizaciju korišćenja frekvencijskih opsega. Zahvaljujući ovoj tehnologiji koja obezbeđuje minimalno kašnjenje u prenosu podataka,korisnici mogu neometano da uživaju u onlajn uslugama kao što su pregledanje video materijala, igranje igrica, pristup internetu.

Okruženje u kome živimo se menja brže nego što je iko mogao da pretpostavi. Komunikacijaputem interneta dominira i kreira milijarde konekcija. To omogućava da su svi povezani, ljudi međusobno, ljudi i uređaji, uređaji međusobno, a u budućnosti će nastaviti da se kreiraju nove paradigme, nove mogućnosti i uslovi za poslovanje. Takođe će se kreirati i novarešenja za pojedince, kompanije i društvo u celini. Kreiraju se novi izazovi a industrija telekomunikacija predvodi pronalaženje rešenja za njih.

Očekujemo da će do 2020. godine broj konekcija u telekomunikacijama porasti na 50 milijardi zahvaljujući ubrzanom rastu broja uređaja, mašina i ljudi koji će biti povezani.“ rekla je Milena Matić, Ericsson menadžer za marketing i strategiju. Potrebe krajnjih korisnika se ogledaju u stalnoj potrazi za novim uređajima i aplikacijama kojepružaju sigurnost, udobnost i brzinu u komunikaciji, dok su kompanije zainteresovane zaaplikacije koje im pomažu da efikasnije posluju i povećaju produktivnost, a državne institucije imaju potrebu da povećaju bezbednost ili da obezbede kvalitetne usluge građanima iefikasno korišćenje prirodnih i materijalnih resursa. Uloga telekomunikacija u cilju zadovoljavanja ovih potreba i izazova je od velikog značaja.

Leave a Reply