Događaji

Napredne aplikacije u interventnoj radiologiji

Sektor Healthcare kompanije Siemens d.o.o. Beograd učestovao je na drugom Kongresu radiologa Srbije koji je održan od 24. do 27. maja 2009. godine u Master centru Novosadskog sajma. Pored domaćih eminentnih predavača, kongres je okupio i predavače iz susednih zemalja, kao i stručnjake iz Amerike i Francuske. Kongres je protekao veoma uspešno sa preko 400 registrovanih kotizacija.

Stručne prezentacije radiologa bile su organizovane u 10 naučnih sesija, a u okviru sesije “Interventna radiologija” Siemens je imao svoju prezentaciju na temu “Napredne aplikacije u interventnoj radiologiji- Dyna CT/ iGyide CAPPA”.

Pored oralne prezentacije, radiolozi su na Siemensovom štandu mogli da dobiju informacije o najnovijim tehničkim dostignućima i rešenjima u oblasti radiologije.

Leave a Reply