Događaji

Naučno stručni skup Informatika 2010

DRUŠTVO ZA INFORMATIKU SRBIJE u saradnji sa Matematičkim fakultetom u Beogradu organizuje u sredu, 12.05.2010. u 11.00 časova na Beogradskom sajmu, hala 14 -Velika sala, NAUČNO-STRUČNI SKUP INFORMATIKA 2010 “Novi trendovi u razvoju informacionih sistema“.

Program

1. Semantički web,
dr Jelena Jovanović FON
2.Elektronski javni servisi i novi portal e-uprava,
Damir Baralić direktor RZII
3. Šta donosi Office 2010.
Jovan Milošević, Solution Specialist Microsoft
4. Mobilnost u heterogenim bežičnim mrežama,
prof.dr Miodrag Bakmaz i mr Bojan Bakmaz, Saobraćajni fakultet
5. ISMS (Information Security Managenent System) prve tri godine u Srbiji – iskustvo ocenjivača
Dragan Aleksić, dipl. ing DAS Serbia
6. Primene mobilnih uređaja u distribuiranim poslovnim sistemima, Miloš Milosavljević, Microsoft
7. Fejsbuk u nastavi književnosti-pilot projekat u Petoj beogradskoj gimnaziji, profesor Violeta Kecman
8.Razvoj “open sours” aplikacija na univerzitetima, Qlab projekat Matematičkog fakulteta u Beogradu,  dr Miroslav Marić docent na Katedri za računarstvo i informatiku i Aleksandar Denić i Marko Mladenović studenti na Matematičkom fakultetu u Beogradu

Uplata kotizacije od 1.000,00 dinara na račun Društva za informatiku Srbije 160-17805-11.

Leave a Reply