Događaji

Naučno stručni skup INFORMATIKA 2011

Društvo za informatiku Srbije 10. maja po 38 put organizuje tradicionalni naučno stručni skup INFORMATIKA. Kao i ranijih godina, na skupu će se predstaviti najnovija dostignuća u oblasti primena informacionoih i komunikacionih tehnologija.

Posebnu pažnju učesnika će svakao izazvati predavanja prof.dr Božidara Radenkovića o društvenim mrežama u poslovanju preduzeća, Jelene Jovanović i Đure Vojnovića o elektronskim servisima za privredu, Damira Baralića o novim elektronskim servisima na portalu eUprava, Vojislava Rodića o predlozima pravila za registraciju ćiriličkog .srb domena, Saše Blagojevića o iskustvima kompanije HP u primeni Cloud Computinga i dr.

Više informacija o skupu i prijavljivanje za učešće je moguće na sajtu www.dis.org.rs.

 

Leave a Reply