Događaji

Nikola Tesla i Internet

U organizaciji Privredne komore Beograda, Udruženja informatičke delatnosti, Društva za informatiku Srbije i JUITIKT-a, biće održana tribina

TESLA –UNIVERZALNI GENIJE – VIZIONAR 21. VEKA
  1. “Nikola Tesla i savremene informaciono komunikacione tehnologije”, Momčilo Simić, dipl. el. inž. Internacionalni nezavisni konsultant za radiokomunikacije
  2. “Nikola Tesla i Internet”, Prof.dr. Božidar Radenković, FON Beograd
  3. “Teslin legat za novi milenijum: put do kvantno–holografskog kreativnog  praizvora”, Prof. dr Dejan Raković, Elektrotehnički fakuktet, Beograd
  4. “Bez žica u budućnost”, Stanko Stojiljković, novinar “Politike”
  5. Muzej Nikole Tesle – novosti: Vladimir Jelenković, direktor

Tribina će biti održana u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu, 26. april (utorak) 2011. god. sa početkom u 14 časova.

 

Leave a Reply