Događaji

Nove Extreme softevrske radionice

Extreme već više od godinu dana redovno organizuje besplatne softverske radionice, na koje su dobrodošli svi koji bi želeli da čuju nešto novo i razmene ideje sa kolegama iz različitih firmi i sa predavačima. Ove radionice se održavaju u malim grupama, a ideja je da se otvore diskusije na temu mogućnosti primene savremenih tehnologija u svakodnevnom poslovanju, kao i na temu uticaja primene tehnologija na produktivnost, prodaju, troškove, pronalaženje novih klijenata i bezbednost podataka.

Za prestojeći period formiran je raspored u kome se neke od tema ponavljaju iz prethodnih serijala, ukoliko niste bili u prilici da prisustvujete ranije, ali ima i potpuno novih tema. Najnoviji raspored radionica pogledajte na strani www.extreme.rs/radionice.

Leave a Reply