Događaji

Objavljen program INFOFEST-a 2011

Organizator Festivala informatičkih dostignuća – INFOFEST 2011, objavio je programsku satnicu ovogodišnje manifestacije.

U izložbenim i prezentacionim formama, predstaviće se 40 firmi učesnica i autori 25 najboljih radova odabranih po javnom konkursu. Biće održano i sedam specijalnih programa (konferencije, savjetovanja, seminari, okrugli sto …) INFOFEST je selektivna manifestacija (pravo učešća se stiče na osnovu poziva selekcionih organa Festivala), sa umjerenim takmičarskim karakterom, zbog dodjele nagrada i priznanja. Zvanični INFOFEST sadržaji odvijaju se kroz nekoliko različitih programskih formi (kompanijska izložba, promocione i stručne prezentacije, autorski radovi, okrugli sto, tematske konferencije, panel-rasprave …).

PROGRAM XVIII INFOFEST-a

02 – 08.10.2011, Hotel “Maestral”, Miločer – Budva


OPŠTA AGENDA


Dolazak i registracija učesnikaWelcome Desk02.10. do 20.00
Otvaranje FestivalaTerasa02.10. u 20.30
Prezentacioni programKongresna sala i “Plavi salon”03 – 07.10.
Infofest-izložbaRecepcijski hol03 – 07.10.
Aktuelna pitanja u regulaciji sektora elektronskih komunikacija
IX međunarodna konferencija regulatornih tijela
Kongresna sala – part. C03 – 04.10.
Informaciono društvo kao faktor približavanja Evropskoj Uniji –   INFOFEST – parlamentKongresna sala – part. A03.10.
Autorski radovi“Plavi salon”04. i 06.10.
EU Instrument for Pre-Accession (IPA) funds in CEE – seminar“Plavi salon”05.10.
Nacrt Strategije razvoja informacionog društva od 2011. do 2016. –  završna javna raspravaKongresna sala05.10.
E-servisi u poštanskom saobraćaju – Prvo menadžment-savjetovanje  poštanskih uprava“Plavi salon”06 – 07.10.
“10 za 10”  – prezentaciona sesija uspješnih projekataKongresna sala – part. A06.10.
Društvene mreže – mogućnosti i dileme  – okrugli stoKongresna sala – part. C06.10.
Primjena ICT u organima državne i javne uprave – savjetovanjeKongresna sala – part. C07.10.
Uručenje nagrada i zatvaranje FestivalaKongresna sala07.10. u 20.00
Završno veče“Barka”07.10. u 21.00
Odlazak učesnikaRecepcija08.10.


Napomena: Ovo je najavni program. Organizator zadržava pravo izmjene.

 


ponedjeljak, 03. oktobar

 


 početak završetak mjesto sadržaj
 10.00 10.30 Kongresna sala Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore
 10.45 11.15 “Plavi salon” IT Excellence –
“Iskustvo implementacije Help deska u enterprise okruženju
na MS System Center-u Service Manager-u 2010”
 11.00 11.30 Kongresna sala A Zavod za statistiku Crne Gore – “Godina statistike”
 11.00 14.00 Kongresna sala C“Aktuelna pitanja u regulaciji sektora elektronskih komunikacija”
Međunarodna konferencija (sesija 1)
nosilac: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore 
 11.30 12.00 “Plavi salon”Telegroup
 11.45 12.15 Kongresna sala A Sap West Balkans – “Nove tehnologije u SAP-u (HANA, mobility)”
 12.30 13.00 Kongresna sala A Ekskluzivni učesnik: E-Smart Systems – “Smart Biznis Lync”
 17.30 19.00 Kongresna sala A INFOFEST – parlament: “Informaciono društvo kao faktor pridruživanja Evropskoj Uniji”
 17.45 18.15 “Plavi salon” JISA – “ECDL za konkurentnost u Evropi”
 19.15 19.45 Kongresna sala A Radio – difuzni centar – “Digitalna televizija u Crnoj Gori – DVB-T2”

 

 


utorak, 04. oktobar

 


 

početak 
 završetak mjesto sadržaj
 10.00 10.30 Kongresna sala – part. A Ekskluzivni učesnik: ASW Inženjering – “ASW tehnologija i rešenja u clouding-okruženju”
 10.00 13.00 Kongresna sala – part. C “Aktuelna pitanja u regulaciji sektora elektronskih komunikacija” 
Međunarodna konferencija (sesija 2)
nosilac: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore
 10.00 12.15 “Plavi salon” Ekskluzivni učesnik: Saga
 10.45 11.15 Kongresna sala – part. AEkskluzivni učesnik: ABBYY – “Snaga veštačke inteligencije i najmodernijih rešenja
u procesu transformacije dokumenata u upotrebljive informacije”
 11.30 12.00 Kongresna sala – part. A Ekskluzivni učesnik: Pošta Crne Gore – “Web-telegrami”
 12.15 12.45 Kongresna sala – part. A Telenor
 17.00 19.45 “Plavi salon” Autorski radovi – sesija 1
 18.30 19.00 Kongresna sala doMEn
 19.15 19.45 Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: Crnogorski Telekom (1)

 


srijeda, 05. oktobar


 početak završetak mjesto sadržaj
 10.00 10.30 Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: MFC – Mikrokomerc – “Od aplikacije do platforme”
 10.00 10.30 “Plavi salon” S&T Crna Gora (1)
 10.45 12.00 Kongresna sala Ericsson Nikola Tesla – “Innovation for the Networked Society”
 11.00 13.00 “Plavi salon”“EU Instrument for Pre-Accession (IPA) funds in CEE” 
(seminar – Ludo de Bock, Microsoft Corporation)
 12.15 12.45 Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: Oracle
 13.00 13.45 Kongresna sala Kreditni biro Crne Gore
“Tehnološki i poslovni izazovi u rješenju Kreditnog biroa Crne Gore”
 16.15 16.45 Kongresna sala Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore
 17.00 19.00 Kongresna salaNacrt Strategije razvoja informacionog društva od 2011. do 2016. godine (završna javna rasprava)
nosilac: Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore
 19.15 19.45 Kongresna sala Crnogorski Telekom (2)

 


četvrtak, 06. oktobar


 početak završetak mjesto sadržaj
 10.00 10.30 Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: Čikom (1)
 10.4511.15 Kongresna sala SRC Sistemske integracije
 10.00 13.30 “Plavi salon”“Elektronsko poslovanje – nova šansa za Poštu“
(Prvo menadžment savjetovanje poštanskih uprava (sesija 1) – nosilac: Pošta Crne Gore
 12.00 13.30 Kongresna sala Ekskluzivni učesnik: Asseco SEE
 16.30 17.30 Kongresna sala – part. A “10 za 10” (Prezentaciona sesija uspješnih projekata)
nosilac: Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore
 17.00 19.45 “Plavi salon” Autorski radovi – sesija 2
 17.45 19.15 Kongresna sala – part. C “Društvene mreže – mogućnosti i dileme” (Okrugli sto)
nosilac: Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore
 19.15 19.45 Kongresna sala – part. A Microsoft Montenegro – “Poslovna inteligencija”

 


petak, 07. oktobar


 početak završetak mjesto sadržaj
 10.00 10.30 Kongresna sala – part. A Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
“Informacioni sistemi opštih bolnica (ISOB)”
 10.00 10.30 Kongresna sala – part. C Cisco Srbija
 10.00 10.30 “Plavi salon” S&T Crna Gora (2)
 11.00 12.45 “Plavi salon” “Elektronsko poslovanje – nova šansa za poštu“ 
(Prvo menadžment savjetovanje poštanskih uprava (sesija 2) – nosilac: Pošta Crne Gore)
 10.45 11.15 Kongresna sala – part. A Agencija za lijekove
 10.45 11.15 Kongresna sala – part. C Fakultet za informacione tehnologije – Univerzitet Mediteran
“Savremeni koncepti visokog obrazovanja u ICT”
 11.30 12.00Kongresna sala – part. A Čikom (2)
 11.30 12.45 Kongresna sala – part. CSavjetovanje: “Primjena ICT u organima državne i javne uprave” 
nosilac: Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore
 13.00 14.00 Kongresna sala – part. CDodjela edukacionih sertifikata mladim informatičarima 
(Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore)

 

Leave a Reply