Događaji

Obuka o upravljanju rasterima

Profesor dr Peter Baumann prošle nedelje održao je obuku o upravljanju rasterskim podacima i coverage servisima.

Dr Peter Baumann, profesor komjuterskih nauka na Jacobs univerzitetu u Bremenu, održao je obuku o upravljanju rasterskim podacima korišćenjem coverage servisa zasnovanih na OGC (Open Geospatial Consortium) standardima. Obuka je organizovana u okviru norveškog donatorskog projekta između Republičkog geodetskog zavoda i Statens kartverk-a ‘Geografske informacije za razvoj i EU integracije’.

Obukom su obuhvaćene napredne teme koje se odnose na podatke, servise, standarde i implementaciju rasterskih podataka:

  • Otvoreni standardi i OGC – šta to znači u praksi?
  • OGC Coverages (model i format podataka)
  • OGC Web Coverage servisi (WCS)
  • WCS i INSPIRE
  • WCS 2.0 implementacija (rasdaman, MapServer/EoxServer …)

Pored navedenih konceptualnih prezentacija, demonstrirani su primeri upravljanja rasterima u skladu OGC standardima:

Profesor Peter Baumann, pored rukovođenja grupe za velike naučne informacione sisteme na Jacobs univerzitetu u Bremenu, ima aktivnu i značajnu ulogu u brojnim međunarodnim organizacijama i projektima. Kao rezultat njegovih istraživačkih aktivnosti razvijena je rasdaman tehnologija koja omogućava skladištenje višedimenzionalnih matričnih (raster) podataka neograničene veličine u konvencionalne baze podataka. Profesor Baumann je predsednik OGC radnih grupa koje definišu standarde za upravljanje rasterima (coverage servisi), kao i učesnik u kreiranju osam OGC standarda i nekoliko standarda u izradi. Takođe, učestvuje kao pozvani ekspert u radu INSPIRE timova za specifikacije podataka o pitanjima coverage servisa. Na nacionalnom nivou učestvuje u radu tela koja kreiraju SDI u Nemačkoj.

Pored obrazovnih, istraživačkih i aktivnosti na standardizaciji geoinformacija, profesor Baumann ima značajne rezultate u praktičnoj implementaciji naprednih tehnologija u oblasti upravljanja više-dimenzionalnih rasterskih podataka ekstremnih veličina kao što su satelitski snimci, kartografija, geofizika, dokument menadžment, statistički podaci, medicina (istraživanje gena), astronomska istraživanja Marsa i druge oblasti.

Obuka o rasterima i demonstracija primene coverage servisa predstavlja ključni podstrek i pokretač daljeg razvoja tehničke infrastrukture srpskog NIGP-a u korak sa naprednim i inovativnim savremenim tehnologijama u efikasnom upravljanju geoinformacijama. Prezentovane inovacije u radu sa različitim dimenzijama (1D, 2D, 3D, 4D …) rasterskih (matričnih) podataka otvaraju nove mogućnosti manipulacije kompleksnim pojavama u mnogobrojnim domenima kao što su bio-nauke, astronomija i statistika, pri čemu su najznačajnije geo-nauke: web kartografija, geo-istraživanja, klimatologija, okeonografija, ublažavanje katastrofa i drugo.

Republički geodetski zavod sa zadovoljstvom će nastaviti saradnju sa profesorom Peterom Baumannom na uspostavljanju modernog NIGP-a u Srbiji.

Leave a Reply