Događaji · E-servisi

Održan info dan “Informaciono – komunikacione tehnologije”

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom za nauku i tehnološki razvoj i Evropskom mrežom preduzetništva organizovala je Info dan 7. okvirnog programa EU za istraživanje i razvoj o temi “Informaciono – komunikacione tehnologije“.

Sedmi okvirni program (FP7) predstavlja glavni instrument Evropske unije za finansiranje istraživačko – razvojne aktivnosti u Evropi, kojim se podržava i jačanje saradnje nauke i privrede i prenošenje znanja. Pošto i preduzeća i istraživači iz Srbije mogu da konkurišu sa svojim predlozima projekata, cilj Info dana je predstavljanje mogućnosti i uslova učešća u Sedmom okvirnom programu.

Pomoćnik ministra za nauku i tehnološki razvoj Srbije prof. dr Viktor Nedović ukazao je da je FP 7 program Evropske unije u kojem je poseban naglasak stavljen na inovacije. Ministarstvo nauke i tehnologije ima mrežu nacionalnih kontakt osoba zaduženih za određenu oblast, od kojih zainteresovani za apliciranje za projekte mogu da dobiju sve potrebne informacije. Učesnike skupa pozdravili su i državni sekretar u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo Miloš Stevanović i sekretarka Udruženja informatičke delatnosti Jelena Jovanović.

Mogućnosti učešća domaćih preduzeća u 7. okvirnom programu predstavile su predstavnice Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije Svetlana Bogdanović, nacionalna kontakt osoba za Informaciono-komunikacione tehnologije i Željka Dukić, nacionalna kontakt osoba za istraživački potencijal. Podršku koju PKS pruža preduzećima prilikom učešća u 7. okvirnom programu predstavila je koordinator Biroa za saradnju sa EU Privredne komore Srbije Kristina Đurić.

Leave a Reply