Događaji

Održan Info dan posvećen Pozivu 5 za program ICT PSP

Održan Info dan posvećen Pozivu 5 u okviru Programa za podršku sprovođenja zakona i strategija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (CIP-ICT PSP)

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovalo je danas Info dan posvećen Programu za podršku sprovođenja zakona i strategija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT PSP).

Info dan je otvorila Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, koja je u svom uvodnom izlaganju podsetila da je Republika Srbija pristupila ICT PSP u oktobru 2009. godine, potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i Evropske Unije. Ministarka Matić je upoznala prisutne sa odličnim rezultatima koje su ostvarili predstavnici iz Republike Srbije u toku 2010. godine i koji su u rangu rezultata koje ostvaruju novije članice Evropske unije.

„Učešće kompanija iz Republike Srbije u ovom programu je od velikog značaja, jer doprinosi boljem pozicioniranju srpskih preduzeća na evropskom tržištu, ali i omogućava stvaranje otvorenog i konkurentnog poslovnog okruženja u oblasti digitalne ekonomije, što direktno doprinosi ekonomskom rastu i kvalitetnijim uslovima života u Republici Srbiji“, istakla je ministarka Matić.

Program za podršku sprovođenja zakona i strategija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT PSP) omogućava domaćim preduzećima da u konzorcijumu sa drugim evropskim firmama konkurišu za sredstva iz budžeta Programa, koja iznose približno 750 miliona evra, za period 2007-2013. godine, dok su za ovu godinu predviđena sredstva u iznosu od oko 115 miliona evra. Učestvovanje u Programu predstavlja mogućnost za naše kompanije da dobiju bespovratna sredstva za realizaciju projekata, kao i odličnu priliku da ostvare saradnju sa evropskim firmama.

„Razumevanje IKT i korišćenje digitalnog sadržaja u oblastima koje su od javnog interesa, kao što su zdravstvo, kulturno nasleđe, javni sektor, obrazovanje i državna administracija, zahtevaju kreiranje dinamičnijih zakona i strategija, a MTID na tome insistira, kako bi se stvorilo što stabilnije, ali i fleksibilnije radno, poslovno i društveno okruženje“, zaključila je u svom obraćanju ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić.

 

Leave a Reply