Događaji

Održan Info dan posvećen Pozivu 6 u okviru Programu podrške razvoju politike informaciono-komunikacionih tehnologija

Uprava za digitalnu agendu u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Evropskom komisijom organizovala je Info dan posvećen Pozivu 6 u okviru Programa podrške razvoju politike informaciono-komunikacionih tehnologija (CIP-ICT PSP).

Program podrške razvoju politike informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT PSP) omogućava domaćim pravnim licima da, u konzorcijumu sa drugim evropskim firmama, konkurišu za sredstva iz budžeta Programa, koja iznose približno 750 miliona evra, za period 2007-2013. godine, dok su za ovu godinu predviđena sredstva u iznosu od oko 135 miliona evra. Učestvovanje u Programu predstavlja mogućnost za naše kompanije da dobiju bespovratna sredstva za realizaciju projekata, kao i odličnu priliku da ostvare saradnju sa evropskim firmama.

Zvaničnik Evropske komisije predstavio je Radni programa za 2012. godinu, aktuleni Poziv 6, načine podnošenja predloga projekta, finansiranja i pronalaženja partnera. Prisutni su imali priliku da čuju i iskustva firmi i institucija koje su već učestvovale u ovom programu.

Prezentacije sa događaja možete preuzeti ovde.

Leave a Reply