Događaji

Održan RRC-Avaya IP Office Technical Workshop u Bukureštu

U Bukureštu je od 18-20. jula u organizaciji RRC-a i Avaya-e održan tehnički trening za IP Office. Trening je bio namenjen Avaya Business Partnerima iz Rumunije, sa ciljem da što brže savladaju osnovne i naprednije tehnike konfigurisanje na IP Office platformi. Treningu je prisustvovalo 3 partnerske firme, čiji su inženjeri radili na 3 IP Office R8.0 demo sistema.

Kao poseban dodatak na standardan sadržaj treninga, bio je teorijski deo koji se odnosi na najnoviju softversku verziju R8.1 koja se pojavila dan pre početka ovog treninga (nove karakteristike i izmene u osnosu na dosadašnje verzije).

Na zahtev učesnika testirane su i napredne funkcionalnosti IP Office sistema: One-X Portal, IP Office Video Softphone (dodatno i video konferencija od 3 učesnika) i klijent za Android smartphone uređaje.

Organizacija treninga bila je poverena Maria Radu (RRC Avaya Channel Sales Manager u Rumuniji), dok su koordinaciju sa strane RRC i Avaya-e vršili Slobodan Stanaćev (RRC Avaya Product Manager) i Ozren Marić (Channel Account Manager ). Trening je veoma uspešno vodio Johannes Hans Dieleman (Channel System Engineer, SMEC EMEA) uz asistenciju Nikole Milovanovića (RRC Technical Support Engineer).

Trening se sastojao od kombinovanog rada na demo sistemima IP Office, kome je prethodio osnovni teorijski uvod o ovom sistemu. Učesnici su imali priliku da od predavača dobiju odgovore na pitanja koja su često prevazilazila teme predviđene za ovaj trening.

Trening se sastojao iz sledećih oblasti: upoznavanje sa hardverskom arhitekturom i opštim karakteristima IP Office-a, osnovna instalacija, upgrade softvera na poslednji dostupnu softversku verziju R8.0.44, TAPI, Phone Manager, Softphone, konfigurisanje osnovnih paramera sistema, govorna pošta, i drugo. Kao završnu vežbu učesnici su “umrežili” sve IP Office sisteme i formirali funkcionalno jedinstven sistem – SCN mrežu. Naravno, da su neke složenije funkcionalnosti, kao što su Call Centar ili IVR, ostale za sledeći napredni trening.

Ovaj trening predstavlja preduslov za izlazak i polaganje za ACIS SME sertifikat (Avaya Certified Implement Specialist for Small Medium Enterprise solutions/IP Office). Uz znanja stečena na ovom treningu i radu na sistema koji će se implementirati kod korisnika, inženjerima će biti olakšano sticanje ACIS sertifikata.

I ovog puta na kraju treninga svi učesnici su izrazili pozitivno mišljenje o ovakvom tipu Technical Workshop-a.

RRC će i u narednom periodu uz pomoć Avaya-e, održavati treninge ovog i sličnog tipa za sve svoje partnere koji su zainteresovani da se bave prodajom i implementacijom Avaya IP telefonskih sistema.

Leave a Reply