Događaji

Održan seminar o specifičnosti veštačenja u oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija

U organizaciji Privredne komore Beograda, Udruženja informatičke tehnologije i Udruženja IT Veštak održan je jednodnevni seminar o ovoj specifičnoj vrsti veštačenja.

Prisutnim sudijama, advokatima, tužiocima i drugim stručnjacima pravne struke su bile izlagane teme o digitalnom dokazu, njegovoj naučnoj definiciji i prihvatljivosti na sudu, modelu forenzičke istrage, tehničkim disciplinama i veštinama potrebnim veštaku u oblasti IT, o pojmu, definiciji i procedurama digitalne forenzike i specifičnostima veštačenja u oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija.

Posebna pažnja je posvećena primerima iz prakse u našem okruženju. Ovo je prvi seminar u nizu sa ovom temom na kome je prisustvovalo preko pedeset učesnika iz sudova, advokatskih kancelarija i tužilaštava. Prezentacije sa seminara možete naći na web strani Udruženja IT Veštak.

Leave a Reply