Događaji

Održan seminar “Planovi za digitalnu Srbiju”

Seminar pod nazivom „Planovi za digitalnu Srbiju“ održan je 24. februara u Asocijaciji medija u saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo.

Skup je otvorila ministarka Jasna Matić istakavši zainteresovanost Ministarstva za telekomunikacije I informacionu društvo da novinari specijalizovani za ovu oblast što kvalitetnije izveštavaju čitaoce listova za koje rade. Marićeva je takođe naglasila spremnost Ministarstva da nastavi saradnju sa Asocijacijom medija na planu permanentne dodatne edukacije novinara.

Nakon uvodnog izlaganja ministarke Matić prezentaciju je održao Slobodan Marković, specijalni savetnik u ovom ministarstvu. Prema njegovim rečima, prioriteti Ministarstva za telekomunikacije u narednom periodu su usklađivanje sa pravnim okvirom Evropske unije, podrška liberalizaciji tržišta u oblasti telekomunikacija i poštanskih usluga, kao i podsticanje bržeg razvoja elektronske trgovine i elektronske uprave.

Takođe, ministarstvo radi na definisanju strateškog okvira za razvoj informatičkog društva i podržava naučno-istraživačke delatnosti u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Pored Slobodana Markovića, izlaganja su imali i njegove kolege Stefan Lazarević (koji je govorio o ICT PSP programu Evropske unije i mogućnosti uključenja malih i srednjih preduzeća iz Srbije u njega – http://ec.europa.eu/ict_psp) i Marija Nikšić, koja je govorila o aktivnostima za zaštitu dece na internetu (www.kliknibezbedno.rs).

Leave a Reply