Događaji

Održan seminar Veština pregovaranja

U petak 24. avgusta, kompanija Smart d.o.o. iz Novog Sada bila je centar u kome su se delile tajne uspešnog pregovaranja. Seminar pod nazivom Veština pregovaranja – Uspeh, efikasnost i dobri poslovni odnosi, održao je gdin Miroslav Janković (PMP, MBA, BSEE, MCTS, MCT) i predstavio je pregovaranje kao šansu u ostvarivanju zajedničkih interesa za sve strane koje učestvuju u pregovorima.

Prema rečima gdina Jankovića “u poslovnom okruženju se nikad ne dobije ono što zaslužujete, već ono koliko ste dobro pregovarali”. Takođe je naglasio da se “svi nalaze tamo gde jesu u zavisnosti koliko su bili dobri u pregovaranju”.

Pored komponenti, struktura i strategija pregovaranja, učesnike seminara je upoznao sa više od trideset aktivno korišćenih taktika kako sa poslovnog tako i sa privatnog aspekta. Ukazao je na koje aspekte i elemente treba posebno uzeti u obzir prilikom pregovaranja i priprema za pregovaranje.

“S obzirom da se svaki naš kontakt sa drugom osobom, bilo u poslovnom ili privatnom smislu, svodi na najbolje rečeno – pregovaranje, ovaj seminar se pokazao kao veoma kvalitetan i korisan kao vodič kroz dalje postupke” izjavila je Danijela Rakita, direktor sektora School u Smartu.

Učesnici su takođe dobili smernice kako da nikada ne prihvataju “ne” kao krajnji odgovor i kako da uvek nađu način da bi obe strane bile zadovoljene, jer je cilj svakog pregovora da obe stran dobiju željenu vrednost i tek tada se pregovor smatra uspešnim.

Leave a Reply