ict
Događaji

Održan skup “INFORMACIONA BEZBEDNOST 2013”

Društvo za informacionu bezbednost Srbije, Privedna komora Srbije i kompanija Towers Net pod pokroviteljstvom Ministarstva za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije RS održali su naučno-stručni skup: INFORMACIONA BEZBEDNOST 2013 Konferencija je održana u sredu 5. juna 2013. godine u velikoj sali Privredne komore Srbije (Resavska 13-15, Beograd)

Konferenciju je otvorio gospodin Sava Savić, pomoćnik direktora Uprave za digitalnu agendu a uvodnu izlaganje je održao Zoran Živković, Predsednik društva za Informacionu bezbednost Srbije.
ict

Konferenciji je prisustvovalo preko 130 učesnika, može se reći da su svi bitniji činioci Informacione bezbednosti iz Srbije svojim učešćem u radu Konferencije pomogli da ovaj skup u potpunosti ostvari sve svoje postavljene ciljeve i uspe.

U radu konferencije učestvovao je veliki broj vladinih ministarstava, agencija,
kancelarija i instituta, veliki broj najvećih poslovnih sistema, banaka, univerziteta, strukovnih
udruženja i profesionalaca. Svi oni su dali značajan doprinos uspehu Konferencije. Preko 35
doktora nauka i magistara iz oblasti IKT, ekonomije, prava i informacione bezbednosti svojim
učešćem doprineli su da se o svim bitnijim segmentima Informacione bezbednosti raspravlja
na najvišem mogućem profesionalnom nivou. U programskom delu konferencije predstavljena
su 24 naučno-stručna rada kao i nekoliko izuzetnih prezentacija. Svi radovi su katalogizovani i
objavljeni na CD-u. Organizatori Konferencije su zadovoljni radom Konferencije, pre svega u
organizacionom i programskom delu.
Nakon završetka zvaničnog Programskog dela Konferencije i diskusije Organizacioni i
Programski odbor su doneli Zaključak konferencije.
Zaključak Konferencije Informaciona bezbednost 2013:
Programski i Organizacioni odbor Konferencije konstatuje da je:
– Informaciona bezbednost Srbije neodvojivi deo Nacionalne bezbednosti
– Neophodno je hitno usvajanje Strategije Informacine bezbednosti Srbije kao
kamena temeljca za dalji razvoj i uspostavljanje sistema Informacione bezbednosti
– Srbija vrlo osetljiva na sve postojeće kiber pretnje
– Srbija ima resurse ali ih treba organizovati u jedinstven sinergičan resurs
Predlažemo:
– Da Vlada Republike Srbije hitno odredi nosioca izrade Strategije i svih ostalih uslova
za uspostavljanje sistema Informacione bezbednosti ( Zakon, CERT i dr.)
– Predlog Društva za Informacionu bezbednost Srbije je da nosioci posla budu
Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova uz pomoć Ministarstva za
spoljnju i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije, Ministarstva pravde, Kancelarije za
nacionalnu bezbednost i zaštitu podataka. Smatramo da za izradu predloga Strategije
Informacione bezbedsnosti moraju da se pre svega angažuju ona vladina ministarstva

Leave a Reply