Događaji

Održan skup “Informatička bezbednost”

Radna grupa za informatičku bezbednost Udruženja e-Razvoj je u saradnji sa Udruženjem za informatičku delatnost Privredne komore Beograda u petak, 15. jula 2011.g. organizovala skup „Infromatička bezbednost“ u prostorijama Privredne komore Beograd, Kneza Miloša 12. Od prijavljenih 63 posetilaca skupu je prisustvovalo upisanih 34 posetilaca, što je imajući u vidi da se skup održao tokom sezone godišnjih odmora, dobar odziv.

Agenda skupa je bila sledeća:

13:00 – 13:45     Prezentacija portfolija rešenja iz oblasti informatičke bezbednosti

 • IDC, Atila Madai, „Pregled stanja na tržištu i predviđanja razvoja“
 • YUTRO, Saša Milašinović, „Security u cloud-u“
 • Net++ technology, Vladimir Vučinić, „Zašto antivirus više nije dovoljna zaštita?“
 • HelpDisc, Goran Simonović, „Informatička bezbednost i servis spasavanja podataka“

13:45 – 14:00 Kafe pauza

14:00 – 15:00 Diskusija i pitanja posetilaca

Ideja i cilj organizovanja skupa je bilo predstavljanje rešenja koja mogu da ponude članice Udruženja e-Razvoj, ali i da se kroz diskusiju i pitanja pruže relevantni odgovori posetiocima. Ovaj skup je istovremeno i prvi takav u nizu predstojećih skupova koje će Udruženje e-Razvoj organizovati sa ciljem upoznavanja potencijalnih kupaca i korisnika sa mogućnostima i rešenjima koje nude kako pojedinačne članice Udruženja e-Razvoj, tako i samo Udruženje e-Razvoj kroz celovitu ponudu.

Otvaranje i pozdravni govor

Pozdravni govor skupa „Informatička bezbednost“ održao je g. Dušan Rakić, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda (član Udruženja e-Razvoj) u kome se osvrnuo na saradnju Privredne komore Beograda i Udruženja e-Razvoj i pružanje podrške Udruženju e-Razvoj i za predstojeće događaje ovakvog tipa, kao i za ostale aktivnosti koje Udruženje e-Razvoj realizuje. G. Dušan Rakić je kratko predstavio g. Slobodana Krstića, predsednika Upravnog odbora Udruženja e-Razvoj, kao i predavače na skupu: g. Atilu Madai (IDC), g. Sašu Milašinovića (Yutro.com), g. Vladimira Vučinića (Net++ technology) i g. Gorana Simonovića (HelpDisc).

Skup „Informatička bezbednost“ je otvorio moderator skupa, Vladimir Vučinić, rukovodilac Radne grupe za informatičku bezbednost Udruženja e-Razvoj, pozdravljajući sve posetioce i zahvalivši se na pomoći i saradnji Privrednoj komori Beograda uz predstavljanje agende skupa.

Prezentacija rešenja iz oblasti informatičke bezbednosti

Prvu prezentaciju održao je g. Atila Madai, Country Manager iz IDC Adriatics Serbia kroz pregled IT tržišta Srbije i osvrt na sigurnost u Cloud-u. G. Madai je istakao da našim tržištem, na osnovu istraživanja IDC-ja, još uvek dominira prodaja opreme, hadvera, za razliku od situacije na svetskim tržištima gde je odnos drugačiji u korist IT usluga. Ova činjenica ukazuje na potencijalno tržište koje tek treba da se razvije u našoj zemlji. IDC takođe ukazuje i na promene ponašanja kupaca usled krizei želje da poboljšaju kontrolu troškova, TCO i da ostvare bolje iskorišćenje postojeće infrastrukture. Kao jedno od rešenja koje nudi smanjenje troškova i njihovu bolju kontrolu, nudi se popularan model SaaS (Software as a Service) ili još popularniji izraz „Cloud“. G. Madai je prikazao trendove i  predviđanja po pitanju uvođenja Saas/Cloud rešenja u Evropi, kao i rizike sa kojima se korisnici Cloud servisa suočavaju.

Sledeću prezentaciju je održao g. Saša Milašinović, CEO, YUTRO.com predstavljajući „Sigurnost iz oblaka“, odnosno McAfee rešenja za email i web security, kao i Enthusio MSP rešenja za nadgledanje ICT sistema. Kroz grafički atraktivnu prezentaciju g. Milašinović je prikazao način zaštite preduzeća od spam poruka (koje danas predstavljaju preko 80% ukupnog mail saobraćaja) i uštede koje se pri tome ostvaruju korišćenjem Cloud rešenja, ne samo kroz direktne uštede u opremi i softveru već i indirektne kroz uštede u mrežnom saobraćaju i povećanoj produktivnosti. Kratko je upoznao posetioce i sa McAfee rešenjem za arhiviranjem email poruka, uz napomenu da se aktuelnost ovog rešenja tek očekuje sa uvođenjem zakonskih obaveza pred preduzeća, a po pitanju arhiviranja email poruka. Tokom prezentacije g. Milašinović se osvrnuo i na često pitanje potencijalnih korisnika Cloud servisa – sigurnost podataka.

Treću prezentaciju sa nazivom „Zašto antivirus više nije dovoljna zaštita“ održao je g. Vladimir Vučinić, direktor, Net++ technology. G. Vučinić je prikazao evoluciju malware-a i ključnu promenu sa masovne distribucije na model mikro distribucije i ciljano napadanje korisnika ili određene grane industrije. Deo promena u kreiranju Internet pretnji i malware-a je i pojava alata za generisanje istih, koji su izazvali eksploziju varijanti malware-a, koje je izuzetno teško detektovati klasičnim antivirusnim alatima. Kao upečatljiv primer, predstavljen je crv Stuxnet, koji je ciljao Iranska nuklearna postrojenja. Na kraju, predstavljano je 8 tačaka koje čine celovito rešenje za odbranu, počev od edukacije, kvalitetnog softvera za zaštitu, brige o celokupnom IT sistemu, podizanju svestnosti o zaštiti, backup-u i restore-u, važnosti složenih šifri i praćenju Internet saobraćaja. Kao deo rešenja predstavljen je i Symantec Endpoint Protection (SEP) paket za sveobuhvatnu zaštitu računara (radnih stanica i servera), sa odgovarajućim verzijama (Endpoint Protection.cloud, SEP Small  Business i SEP) za sve veličine preduzeća.

Poslednje u nizu predavanja je bila prezentacija g. Gorana Simonovićaiz firme HelpDisc. G. Simonović se osvrnuo na važnost organizovanja i planiranja sigurnosti podataka koje uključuje preciziranje metoda i procedura za sprečavanje gubitka podataka do kojih se dolazi kroz analizu rizika i upravljanje rizikom (kroz izradu dugoročnog, kratkoročnog i kritičnog plana). Obezbeđenje sigurnosti podataka se može sagledati sa tehnološkog nivoa (hadrver i softver) i kroz zaštitu od neautorizovanog pristupa. U drugom delu prezentacije istaknute su tehnologije i metodi spasavanja podataka i važnost izbora kompanije koja pruža ovakve usluge, imajući u vidu osetljivost podataka sa kojima se obično radi, kroz nekoliko bitnih kriterijuma: raspoloživost specijalizovanog hardvera, raspoloživost odgovarajućeg softvera, raspoloživost kvalifikovanih ljudskih resursa i podrška za sve vrste platformi i OS.

Diskusija i pitanja posetilaca

Nakon kratke pauze i osveženja, koja je istovremeno iskorišćena da bi odgovorili na pitanja medija, prešlo se na drugi deo skupa, posvećen pitanjima posetilaca.

Tokom sat vremena otvorila sa diskusija i postavljeno je više značajnih pitanja, kako konkretnih pitanja vezanih za bezbednost informacionih sistema, tako i pitanja vezana za strategiju razvoja ove oblasti i potrebe da se društvo i Država bolje organizuju i ubrzaju donošenje regulative iz ove oblasti koja bi ubrzala razvoj i odgovorila na mnoge nedoumice. Pitanja su se odnosila na iskustva iz okruženja, Evrope i sveta u vezi uvođenja rešenja baziranih na Cloud-u i rizika vezanih za isti, zatim pitanja u vezi poverljivosti podataka, stanja u Srbiji po tom pitanju, u vezi uvođenja PCI DSS standarda i kakvo je trenutno stanje/iskustva sa istim, pitanja o tome gde se nalazimo u pogledu uvođenja IT sistema u preduzeća, da li je DOS još uvek živ i zdrav u Srbiji i da li to ima i prednosti sa stanovišta bezbednosti, te pitanja u vezi softvera koji HelpDisc koristi za oporavak podataka. Takođe je ukazano i na značaj administracije informacionim sistemima sa stanovišta informatičke bezbednosti gde Udruženje e-Razvoj sa svojim resursima može da pruži široku lepezu usluga zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Završna reč

Na kraju, g. Slobodan Krstić, predsednik UO Udruženja e-Razvoj je dao završnu reč, naglašavajući da se radi o prvom ovakvom skupu u organizaciji Udržuženja e-Razvoj i da nas od jeseni očekuje još sličnih skupova iz raznih oblasti ICT-ja na kojima ćemo pokušati da približimo rešenja i ponudimo odgovore korisnicima na njihove probleme u svakodnevnom radu. Slobodan Krstić je takođe ukazao da su prezentirana rešenja u oblasti informatičke bezbednosti samo deo ponude članica Udruženja e-Razvoj u oblasti informatičke bezbednosti i da će udruženje u narednom periodu organizovati još jedan skup sa temom: Informatička bezbednost, na kojem će se prezentirati i ostali aspekti portfolija udruženja iz ove oblasti.

Izvestaj sa odrzanog skupa Informaticka bezbednost – PDF format

Prezentacije sa skupa:

IDC – Pregled stanja IT tržišta i sigurnost u oblaku

YUTRO.com_Sigurnost_iz_oblaka

Zašto antivirus nije dovoljan

Informaticka bezbednost i servis spasavanja podataka

One thought on “Održan skup “Informatička bezbednost”

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  InformatiKA je nauka o iformacijama, kao sto su to, na primet, i matematiKA, fiziKA, mehaniKA, logiKA, etiKA i lingvistiKA. Postoji razlika izmedju te nauke (informatike) i njene siroke primene u drustvu kao delatnosti (u oblasti informacija).

  Pre cetiri godine ministarstvo nadlezno za poslove informatickog drustva postalo je ministarstvo nadlezno za poslove INFORMACIONOG drustva. Pa i sadasnje ministarstvo u svom nazivu ima “informaciono drustvo” (nema elektronske komunikacije, ali ima u sastavu Upravu za Digitalnu agendu?).

  Zato se pitam kako su mogli da ostanu rariteti “Udruzrnje informaticke delatnosti” i “informaticka bezbednost”.

Leave a Reply