hakeri
Događaji

Održan skup o krivičnim delima korišćenjem računara

U organizaciji Udruženja informatičke delatnosti i trgovine, u saradnji sa Jedinicom za visokotehnološki kriminal pri Upravi kriminalističke policije, održan je poslovno-stručni skup “Nelegalne aktivnosti na internetu“.

Internet kao medij je otovren za manipulacije i zloupotrebe, o čemu svedoči i statistika da se 11% svih prevara na svetu dogodi usled krađe privatnih podataka na internetu, 43% prevara dogodi usled gubitka papirnih dokumenata ili novčanika, a čak 46% svih internet prevara dolazi usled odgovora na spam poruke i dobrovoljnog prosleđivanja ličnih podataka.

hakeri

 

O iskustvima visokotehnološkog kriminala u Srbiji je govorio Branislav Veselinović, inspektor Jedinice za visokotehnološki kriminal, a Mikailo Tanić, šef odseka za suzbijanje kriminala u oblasti intelektualne svojine je dao izveštaj sa svetske konfrerencije u Istanbulu. Pomoćnik direktora RATEL-a, Vladica Tintor je prezentovao pregled tržišta interneta u Srbiji.

One thought on “Održan skup o krivičnim delima korišćenjem računara

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Pre neki dan odrzana je Konferencija o informacionoj bezbednosti u Srbiji (http://mtt.gov.rs/vesti/konferencija-o-informacionoj-bezbednost-u-srbiji/?lang=lat), a odmah zatim i poslovno-strucni skup “Nelegalne aktivnosti na internetu“ – Krivična dela korišćenjem računara i računarskih mreža. Cini se da je doslo vreme da Privredna komora Srbije organizuje, u saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrasnje trgovine i telekomunikacija, Upravom za Digitalnu agendu, Republickom agencijom za elektronske komunikacije i drugim zainteresovanim organima, organizacijama i institucijama, visednevni strucni skup o pitanju utvrdjivanja regulatornog okvira za nacionalni segment Interneta i internet usluga (informacionih i komunikacionih), to jest, nove informacione i komunikacione tehnologije.

Leave a Reply