Događaji · Razvoj aplikacija

Održan SQL Server 2012 seminar

U petak, 12. oktobra 2012. godine, održan je besplatni jednodnevni SQL Server 2012 seminar. Seminar se održao u Privrednoj komori Srbije u organizaciji kompanije Smart d.o.o. iz Novog Sada, Udruženja informatičke delatnosti i Centra za informatiku i elektronsko poslovanje Privredne komore Srbije, pod nazivom “Novosti u Microsoft SQL Server-u 2012”.

Gdin M.Sc. Miloš Milosavljević, MSDBA, MCT, MCITP, MCTS iz Privredne komore Srbije, prisutnim učesnicima seminara je prikazao novitete i poboljšanja koja donosi novi Microsoft SQL Server 2012. Seminaru su prisustvovala 50 predstavnika različitih kompanija, koji su dobili odgovore kako da kroz upotrebu unapređene baze podataka, podatke organizacije pretvore u korisne informacije za bolje procene i donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.

Leave a Reply