Događaji

Održana IS DOS 2009 konferencija

U periodu od 06. do 07. oktobra 2009. godine u Sava Centru održana je trinaesta e-Government konferencija

Konferencija IS DOS (Informacioni sistem državnih organa Republike Srbije) već godinama okuplja predstavnike ministarstava, organa javne uprave i lokalne samouprave, predstavnike akademije, IT profesionalce zaposlene u javnom sektoru, kao i u domaćim i stranim kompanijama koje se bave razvojem i implementacijom e-Government rešenja.

Cilj ovogodišnje konferencije je predstavljanje trendova i stepena razvoja e-Government-a u Srbiji.

Konferenciju je otvorio specijalni savetnik u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo g. Slobodan Marković, koji je predstavio najnovije aktivnosti i realizovane projekte u okviru ministarstva.

Akcenat ovogodišnje konferencije je stavljen na ICT teme u javnim servisima organizovane u sesije:

  • ISDOS – Informacioni sistemi državnih organa Srbije – teme od zajedničkog interesa: digitalni potpis, e-Procurement, računarske mreže, zajedničke baze podataka i registri, GIS, e-finansije, zaštita podataka i sl.
  • e-Health – Implementacija elektronskog medicinskog kartona, bolnički informacioni sistemi, mobilnost, telemedicina, sigurnost i pravni aspekti zaštite privatnosti, i sl.
  • e-Justice – Rešenja u oblasti softvera i komunikacija koji se primenjuju u okružnim i privrednim sudovima, smernice razvoja Informacionog sistema prekršajnih sudova, sigurnost informacionih mreža za vanredne situacije.
  • e-lokalna uprava – Povećanje efikasne komunikacije između građana i lokalne zajednice, podnošenje zahteva preko Interneta, efikasni call centri javnih službi.

Takođe, posebna pažnja je posvećena finansiranju projekata u oblasti e-Governance-a kroz organizaciju panel diskusije sa predstavnicima državnih organa i međunarodnih projekata.

Republički geodetski zavod je predstavio svoje aktivnosti kroz prezentaciju “Zašto nam je potreban NSDI”, koju je održao pomoćnik direktora Saša Đurović.

Teme ovogodišnje konferencije su bile raznovrsne i sveobuhvatno su predstavile težnju i potrebu svih učesnika za unapređenje rada državne uprave.

Prezentacije se mogu preuzeti na sajtu:
www.e-drustvo.org

Leave a Reply