Događaji · E-servisi

Održana konferencija jugo-istočne Evrope o digitalnoj dividendi

Svetska asocijacija mobilnih operatora, GSMA podržala je ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije u naporu da se u jugoistočnoj Evropi usvoji jedinstveni pristup dodele spektra “digitalne dividende“- spektra frekvencija koji će biti oslobođen prelazom sa analogne na digitalnu televiziju.

Tim povodom Ministarstvo je prekjuče u Beogradu domaćin ministarskog samita pod nazivom “Usaglašavanje digitalne dividende u jugoistočnoj Evropi“, kojem prisustvovuju predstavnici vlada i regulatornih tela iz država jugoistočne Evrope, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Grčku, Mađarsku, Makedoniju, Poljsku, Rumuniju, Slovenijui Tursku.

“Jugoistočnu Evropu čine zemlje sa raznolikom kulturom i ekonomijom“, rekla je ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić. “Naš region čine države članiceEU, zemlje kandidati i zemlje koje su potencijalne članice Evropske unije. Važno je da radimo zajedno kako bi našim građanimaosigurali pristup savremenim i kvalitetnim komunikacionim servisima. Na početku nove dekade, digitalna dividenda pružajedinstvenu priliku da što većem broju ljudi obezbedimo što jefitiniji pristup najsavremenijim uslugama i servisima, čime će se smanjiti jaz između korisnika digitalnih servisa koji trenutno postoji.“

Cilj konferencije je da se maksimiziranje ekonomskih i društvenih efekata korišćenja digitalne dividende u jugoistočnoj Evropi. Digitalna dividenda je frekvencijski spektar koji ostaje slobodan po prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa. Korišćenje dela digitalne dividende za širokopojasni pristup Internetu povećaće upotrebu Interneta, i značajno doprineti ekonomskom rastu uvođenjem inovacija, stvaranjem novih radnih mesta, kao i povećanjem produktivnosti i konkurentnosti. Usklađivanje namene spektra na regionalnom nivou smanjiće troškove nabavke mobilnih telefona i mrežne opreme, a što je najvažnije omogućiće da korišćenje širokopojasnog Interneta bude dostupano svim građanima.

Region jugoistočne Evrope nalazi se na obodu Evropske unije i usklađivanje korišćenja spektra je važno za rast tržišta telekomunikacija i ubrzanje ekonomskog rasta ovih zemalja“, rekao je Martin Vajthed, direktor GSMA Evrope. “Objedinjenregionalni pristup država članica EU i njihovih suseda u jugoistočnoj Evropi će maksimalno povećati dostupnost telekomunikacionih usluga u regiji. Drago nam je da su ministarkaMatić i Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvoRepublike Srbije preuzeli vodeću ulogu po ovom pitanju okupljanjem ključnih zemalja iz celog regiona da diskutuju i podstaknu jedinstven pristup u harmonizaciji digitalnog spektra.”
Na ministarskom samitu je predstavljeno istraživanje Jurop ekonomiks (Europe Economics), u kome se daje procena potencijalne dobiti od digitalne dividende koja će se ostvariti u Srbiji kada se izvrši prelazsa analognog na digitalni prenos televizijskog programa. Istraživanje je pokazalo da ako se digitalna dividenda spektra osim za emitovanje dodeli i za druge namene, poput korišćenja širokopojasnog prisutpa Internetu, sadašnja neto vrednost spektra bi na tržištu mogla da se poveća za između € 572 miliona i € 950miliona.

Na konferenciji se takođe razmatra kako dalje razvijati jedinstvenregionalni pristup najnovijih strategija i tehnologija razvoja elektronskih komunikacija, i na koji način iskoristiti sve prednosti koje će korišćenje digitalne dividende sa sobom doneti. Govoriće se o:

  • Formiranju jedinstvenog pristupa rešavanju pitanja digitalne dividende, a usklađenog sa stavovima Evropske unije
  • Opcijama za korišćenje digitalne dividende
  • Korišćenju digitalne dividende za mobilni širokopojasni pristup
  • Prevazilaženju smetnji sa vazduhoplovnim sistemima
  • Analizi najnovijih politika (strategija) i tehnologija razvoja

Konferencija je organizovana pod okriljem Digitalne agende za Srbiju, koja je najsavremeniji koncept javne politike ekonomskog i društvenog napretka, a po evropskom modelu ga razvija Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo. Digitalna agenda sastoji se od Strategije informacionog društva i Strategije elektronskih komunikacija, koje doprinose razvoju najkvalitetnijih servisa i usluga, po najpristupačnijim cenama. Digitalna Srbija će u godinama koje dolaze kao svoj prioritet imati prelazak sa analognog na digitalni televizijski signal. Digitalna Srbija će omogućiti građanima da imaju iste servise u svim delovima naše zemlje i doprineće poboljšanju kvaliteta života građana i uslova za rad privrednika.

Leave a Reply