Događaji

Održana Nacionalna konferencija o bezbednosti dece na internetu i bezbednom korišćenju IKT u Srbiji

Pomoćnik ministra u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Nebojša Vasiljević rekao je danas, na otvaranju Nacionalne konferencije o bezbednosti dece na internetu  i bezbednom korišćenju IKT u Srbiji, da je činjenica da internet kao oblast nezadrživo raste, ali je takođe i oblast koja je još uvek van regulatornih procesa.

On je kazao da internet nije virtualni svet niti bekstvo od stvarnog života, već deo naše svakodnevnice i kao takav ima realan uticaj na našu decu – bilo da je on dobar ili loš.

Državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Nenad Borovčanin predstavio je kampanju protiv govora mržnje na internetu (No hate speech) i pozvao relevantne učesnike konferencije da se priključe radu Nacionalnog Komiteta za borbu protiv govora mržnje na internetu.

Ivan Jelić, iz Fonda B92 predstavio je aktivnosti nacionalnog Centra za bezbedni internet u Srbiji u prvoj godini rada, iskustva i najvažnije izazove u oblasti zaštite dece, ali i ostalih korisnika interneta. Prezentovane su i aktivnosti koje realizuju drugi nacionalni organi, domaće i međunarodne organizacije u Srbiji, kao i aktivnosti koje svi pomenuti akteri planiraju za naredni period.

U Klubu poslanika u Beogradu Konferenciju je organizovalo resorno ministarstvo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Fondacijom „Fond B92“ u okviru projekta „Klikni bezbedno – Centar za bezbedni internet Srbija“.

Nacionalna Konferencija o bezbednosti dece na internetu okupila je predstavnike relevantnih ministarstava Republike Srbije, pravosuđa, regulatornih tela, školskih uprava, korporativnog sektora, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija, kao i predstavnike organizacija koje rade na unapređivanju bezbednosti dece i ostalih korisnika IKT, ali i promociji bezbednog korišćenja interneta.

Leave a Reply