Događaji

Održana prezentacija “Adobe za poslovne korisnike”

U sredu 20. maja, u prostorijama Privredne komore Srbije, održana je prezentacija Adobe za
poslovne korisnike
, na kojoj je predstavljen način na koji se primenom Adobe tehnologija
može unaprediti poslovanje na nivou pojedinačnih radnih mesta ili čitave organizacije, kao i
na području odnosa sa klijentima.

Firma Extreme, specijalizovani Adobe Acrobat partner, u saradnji sa firmom HSM
informatika, kompanijom Adobe i udruženjem informatičke delatnosti Privredne komore
Srbije, ugostila je ovom prilikom čuvene predavače iz ove oblasti- g. Davida Jonesa i g.
Gorana Pedarinu, koji su, uz puno praktičnih primera, pokazali ključne funkcionalnosti
Adobe-ovih rešenja Adobe Acrobat i Adobe LiveCycle.

Pomenuta rešenja se primenjuju za automatizaciju poslovnih procesa koji se zasnivaju na
dokumentima i to kroz korišdenje elektronskih obrazaca. Mogudnosti manipulacije nad
dokumentima su brojne, počevši od digitalnog potpisa, preko prepoznavanja teksta na
skeniranim dokumentima, zaključavanja dokumenata, skrivanja poverljivih informacija za
određene učesnike, pa do mogudnosti saradnje u realnom vremenu putem sinhronizovanog
prikaza dokumenata. Na ovaj način se skraćuje vreme trajanja procesa, pojednostavljuje
upravljanje dokumentima, olakšava uvid u status izmena, pa tako i kontrole nad čitavim
procesom.

Leave a Reply