Događaji

Održana prezentacija kompanije SAGA

Dana 20.05.2010. godine predstavnici kompanije SAGA održali su prezentaciju u prostorijama RGZ-a. Prezentaciji su prisustvovali zaposleni iz sedišta RGZ-a i zaposleni iz Jedinice za implementaciju projekta Svetske banke.

Prezentacija se odvijala prema sledećem sadržaju:

  • Prezentacija kompanije SAGA i njihovog portfolia;
  • Unapređenje komunikacije i korišćenja usluga RGZ-a kroz automatizaciju (građanstvo, pravna lica, javni sektor);
  • Infrastrukturna podrška unapređenju kroz napredno kontakt centar rešenje (objedinjeni profili korisnika, integrisani kanali komunikacije, korisnički portal za pravna lica);
  • Upravljanje servisnim zahtevima (kreiranje servisnih zahteva za korisnika usluge, adresiranje i prosleđivanje zahteva ka učesnicima u realizaciji, notifikacije o prekoračenju rokova realizacije usluge, automatske povratne informacije za korisnika usluge);
  • Najznačajniji projekti;
  • Pitanja i odgovori.

Prezentacija je imala za cilj da se zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu upoznaju sa poslovnim rešenjima kompanije SAGA.

Gospođa Ljiljana Berat – Radosavljević, pomoćnik izvršnog direktora je, u uvodnoj reči, predstavila rad kompanije SAGA. SAGA je kompanija za integraciju sistema i pružanje ICT profesionalnih usluga u Srbiji i Crnoj Gori. Na tržištu je od 1989. godine. Nudi proizvode i rešenja sledećim oblastima: Infrastruktura, Telekomunikacije, Klijentska desktop rešenja, Kolaboracija, Kontakt centri, Multikanalni sistemi za pristup radi prezentovanja podataka i obavljanja sigurnih transakcija, Poslovna rešenja, Profesionalni servisi.

Gospodin Emir Sadiković, savetnik izvršnog direktora prodaje i poslovnog razvoja je u nastavku izlaganja prezentovao, kroz par realizovanih projekata, mogućnosti kompanije da ponudi sve što je potrebno jednom preduzeću, ustanovi ili finansijskoj instituciji u oblasti ICT infrastrukture, telekomunikacija, formiranja kontakt centra kao glavnog mesta kontakta sa klijentima putem telefona, i dr.

Zatim je usledila diskusija gde su razjašnjene dodatne pojedinosti, čime se pokazalo da je ova tema bila interesantna za zaposlene u RGZ-u.

Leave a Reply