Categories
Događaji

Održana tribina o Tesli

U organizaciji Privredne komore Beograda, Udruženja informatičke delatnosti, Društva za informatiku Srbije i JUITIKT-a, održana je tribina TESLA – UNIVERZALNI GENIJE – VIZIONAR 21. VEKA.

Na tribini su uvodničari bili: Momčilo Simić, dipl. el. inž. Internacionalni nezavisni konsultant za radiokomunikacije – “Nikola Tesla i savremene informaciono komunikacione tehnologije”, Prof.dr. Božidar Radenković, FON Beograd –“Nikola Tesla i Internet”,  Prof. dr Dejan Raković, Elektrotehnički fakuktet Beograd – “Teslin legat za novi milenijum: put do kvantno–holografskog kreativnog  praizvora” i Ivana Zorić, kustos u Muzeju Nikole Tesle – “Nepoznate fotografije iz Teslinog albuma”. Tribina je privukla veliki broj naučnih, stručnih radnika i poštovaoca Teslinog rada.