Događaji

Održano predavanje “Kako ubiti dobru ideju”

Jernej Repovš, jedan od pionira marketinških komunikacija na području ex-YU, mag kreativnog marketinškog izraza, dugogodišnji predsednik i regionalni kreativni direktor agencije Studio Marketing JWT, u okviru manifestacije Marketinški događaj godine izložio je stručnoj javnosti razloge zbog kojih se javlja sumrak ideja u marketinškoj industriji i koje su posledice toga.

“Dobre ideje uništavaju se od strane organizacijskih struktura donosilaca odluka, usled nejasnih brifova koje dobijaju stvaraoci ideja, straha neiskusnog menadžmenta sa nedovoljnim znanjem i autocenzure samih kreatora, testiranja ideja jer potrošač razmišlja iskustvenim okvirom. Međutim, među najvećim ubicama dobrih ideja je korupcija, u svim oblicima i svim strukturama.”, rekao je prilikom izlaganja Repovš.

Kritičkim okom Repovš je nabrojao razloge zbog kojih dobre ideje uglavnom ne stignu da budu rođene, a i kada dožive da budu prezentovane, ideje ne stignu do realizacije. Na kraju, Repovš je apelovao na sve učesnike procesa da se vrate dobroj ideji i pomognu joj da se ostvari jer je ona osnova marketinga. Bez osnove, nećemo imati ni razvoj.

Leave a Reply