Događaji

Održiva IKT rešenja na konferenciji Evropske komisije

Privredna komora Beograda poziva zainteresovane pojedince i komapnije da uzmu učešće u radu Godišnje konferencije Evropske komisije “Regioni za ekonomske promene – održivi razvoj” koja će biti održana 20. – 21. maja 2010. u Briselu.

Održiva IKT rešenja, će ove godine biti jedna od glavnih tema. Konferencija će ujedno biti i politički skup na visokom nivou, na kome će ključni govornici – političari i stručnjaci – razgovarati o budućoj kohezionoj politici Evropske unije.

Privredna komora Beograda ima intenzivnu komunikaciju i saradnju sa ključnim institucijama i pojedincima administracije u Briselu, gde je otvorena i aktivna kancelarija Komore Beograda.

Molimo da nam se obratite, pogotovu u vezi informacija i kontakata sa zvaničnicima Evropske unije, značajnih u procesu evropskih integracija.

Rok za prijavljivanje je utorak, 20. april 2010. godine. Za dodatne informacije molimo vas da kontaktirate Ivu Mihailović, Centar za ekonomske odnose s inostranstvom, tel: 2642-088, [email protected]

Leave a Reply