Događaji

Okrugli sto “NACRT ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI”

Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti u saradnji sa Društvom za informatiku Srbije, organizuju OKRUGLI STO „NACRT ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI“ u petak, 3 februara 2012. sa početkom u 11.00 časova, u sali IVa Privredne komore Beograda, Kneza Miloša 12

Ministarsvo kulture, informisanja i informacionog društva organizuje od 25. januara do 06. februara 2012. godine javnu raspravu o Nacrtu zakona o informacionoj bezbednosti.

Zakon se donosi da bi se celovito uredila oblast informacione bezbednosti, a posebno u IKT sistemima za rad sa tajnim podacima, u sistemima u organima javne vlasti, radi koordinacije prevencije i zaštite od bezbednosnih rizika u svim IKT sistemima u Srbiji, kao i zbog uređivanja inspekcije za informacionu bezbednost.

Iako se svakodnevno mogu čuti ocene da u Srbiji postoji previše različitih republičkih agencija, čak više od 130, Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti predviđa još jednu – Agenciju za kriptološku bezbednost i zaštitu od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja. Osim toga, predlaže se i formiranje još dva organa koja će se baviti delokrugom regulisanim ovim zakonom, a reč je o Akademskoj mreži Republike Srbije (AMRES) i Državnoj komunikacionoj mreži (DKM).

Leave a Reply