Događaji

Okrugli sto o organizovanju takmičenja

takmicenjatakmicenjaPredstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u sredu, 15. oktobra održali su sastanak sa stručnim društvima i drugim potencijalnim organizatorima takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola.

Glavne teme o kojima se razgovaralo ticale su se izrade kalendara takmičenja, naročito termina kada se kalendar objavljuje. Ocenjeno je da bi bilo dobro da se taj proces završava pre 1. septembra, kako bi i škole i učenici imali dostupne informacije na samom početku godine.

Govorilo se i o ograničavanju broja takmičenja na kojima jedan učenik može da učestvuje, pa je predloženo da to budu dva takmičenja iz nauka i umetnosti i jedno sportsko takmičenje. Time bi se postiglo da veći broj učenika učestvuje na takmičenjima, a smanjio bi se pritisak na pojedine učenike.

okrugli sto

Jedan od predloga bio je i da se takmičenja organizuju tokom radne nedelje, a da taj se taj dan iskoristi za popularizaciju odgovarajućeg predmeta u celoj zemlji.
Diskusija se vodila i o kvalitetu takmičenja, broju članova u takmičarskoj ekipi, o objedinjenoj računarskoj evidenciji takmičenja i učesnika takmičenja, kao i brojnim drugim temama, kako bi se ova važna oblast dodatno uredila.

Leave a Reply