Događaji · E-servisi

Osnovano udruženje e-Razvoj

U skladu sa članom 11. stav 2. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS br. 51/09) i
članom 9. stav 1. tačka 4 Pravilnika o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra udruženja,
na osnovu slobodne volje grupe građana okupljenih u Osnivačkom odboru, pristupilo se
održavanju Osnivačke Skupštine Udruženja građana „e-Razvoj”

Osnivački odbor Udruženja u sastavu:
1. Slobodan Krstić, Jugoimport-SDPR
2. Slobodan Karanović, Zavod za informatiku i statistiku grada Beograda
3. Prof. Dr. Marijana Vidas-Bubanja, Beogradska poslovna škola
4. Vladan Živanović, Microsoft
5. Goran Vasić, Telenor
6. Branislav Dobrosavljević, Agencija za privredne registre
7. Jelena Jovanović, Privredna komora Srbije
8. Đuro Vojnović, Privredna komora Srbije
9. Miloš Došen, Privredna komora Beograda
10. Bogoljub Pješčić, AbsolutOK
održao je Osnivačku skupštinu udruženja na dan 25.03.2010. godine sa početkom u 14:00
časova. Zasedanje Osnivačke skupštine održano je u Beogradu, u prostorijama Privredne
komore Srbije u ulici Resavska 13-15, sala br. 7.

Dnevni red osnivačke skupštine:
1. Izbor predsedavajućeg Osnivačke skupštine i zapisničara;
2. Zadaci i ciljevi udruženja građana „e-Razvoj” („e-Development”) i donošenje
akta o osnivanju Udruženja;
3. Predstavljanje Predloga Statuta udruženja, diskusija o Predlogu statuta i usvajanje
Statuta;
4. Izbor organa udruženja;
5. Izbor predsednika i zamenika predsednika upravnog odbora;
6. Razno.
Za predsedavajuću Osnivačke skupštine izabrana je:
Prof. Dr. Marijana Vidas-Bubanja

Za članove Upravnog odbora izabrani su:
1. Slobodan Krstić, Jugoimport-SDPR
2. Slobodan Karanović, Zavod za informatiku i statistiku grada Beograda
3. Vladan Živanović, Microsoft
4. Goran Vasić, Telenor
5. Damir Baralić, Republički zavod za informatiku i internet
6. Branislav Dobrosavljević, Agencija za privredne registre
7. Jelena Jovanović, Privredna komora Srbije
8. Đuro Vojnović, Privredna komora Srbije
9. Miloš Došen, Privredna komora Beograda
10. Bogoljub Pješčić, AbsolutOK
11. Zoran Kovačević, Internet ogledalo
12. Drago Samardžić, Coming
13. Radoslav Radojević, Tehnicom

Za predsednika upravnog odbora, koji je istovremeno i zastupnik udruženja, izabran je
Slobodan Krstić, a za zamenika predsednika upravnog odbora Slobodan Karanović.
Za članove nadzornog odbora izabrani su:
1. Jelica Stojković, Jugoimport-SDPR
2. Dragan Aleksić, Gemax
3. Jelena Rudić, Fondacija Konrad Adenauer

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na
neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.

Ciljevi Udruženja e-Razvoj su:
1. predlaganje projekata i koordinacija na izradi i realizaciji projekata od interesa za
razvoj informacionog društva;
2. koordinacija obezbeđivanja finasijkih sredstava iz domaćih i inostranih
podsticajnih fondova ili zainteresovanih investitora za realizaciju pokrenutih
projekata u oblasti razvoja informacionog društva;
3. predlaganje i zalaganje za formiranje novih privrednih društava koja bi
samostalno radila na realizaciji složenih projekata u oblasti razvoja informacionog
društva;
4. praćenje stanja razvoja informacionog društva i javno zalaganje za unapređenje
svih aspekata razvoja informacionog društva;
5. praćenje i primena najnovijih informacionih i komunikacionih tehnologija koje su
od interesa za razvoj informacionog društva;
6. zalaganje za realizaciju i zaštitu interesa članica Udruženja e-Razvoj i svih
privrednih i ostalih društvenih subjekata učesnika u procesu unapređenja
informacionog društva;
7. edukacija organizacija i građana o značaju pokrenutih i planiranih projekata za
razvoj informacionog društva i mogućnostima za njihovu realizaciju.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje e-Razvoj naročito:
1. prikuplja i obrađuje predloge projekta od interesa za razvoj informacionog
društva;
2. vrši izbor prioritetnih projekata od interesa za razvoj informacionog društva;
3. organizuje i koordinira: izradu projektne metodologije, izradu potrebne
dokumentacije projektnih zadataka, izradu biznis planova po projektnim
zadacima, izradu neophodnih formulara za apliciranje domaćim i inostranim
fondovima za finansiranje izabranih projekata, pregovore sa zainteresovanim
investitorima zainteresovanim za finansiranje pojedinih projekata;
4. prikuplja informacije o mogućim izvorima finansiranja projekata od interesa za
razvoj informacionog društva;
5. pokreće inicijative za otvaranje novih privrednih društava koja bi samostalo ili u
saradnji sa drugim zainteresovanim privrednim društvima radila na realizaciji
složenijih projekata, a za koje je unapred obezbeđen potreban budžet;
6. uspostavlja visok nivo saradnje i poslovnog bontona sa: nadležnim
ministarstvima, komorskim sistemom, privrednim subjektima, organizacijama,
društvima, udruženjima, poslovnim asocijacijama, dijasporom, medijima i svim
drugim relevantnim subjektima društva u zemlji i inostranstvu kojima je u
interesu razvoj informacionog društva;
7. sagledava i analizira probleme i pokreće predloge i inicijative za kreiranje
podsticajne zakonske regulative i drugih uslova za razvoj informacionog društva i
poslovnog okruženja;
8. zastupa interese članica Udruženja e-Razvoj i svih privrednih i ostalih društvenih
subjekata učesnika u procesu unapređenja informacionog društva pred nadležnim
organima, kreirajući povoljnu sliku u javnosti i pozitivno javno mnjenje o
njihovim aktivnostima;
9. organizuje samostalno ili u zajednici sa drugim zainteresovanim organizacijama:
stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti razvoja
informacionog društva;
10. objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na razvoj
informacionog društva.

Član Udruženja može biti svako pravno lice ili punoletno fizičko lice koje prihvata
ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.
Pravno lice kao člana Udruženja predstavlja jedan ovlašćeni predstavnik.

U okviru šeste tačke dnevnog reda Osnivačke skupštine ukazano je i na neke od tema
koje će članovi Udruženja detaljnije razrađivati na planiranim konferencijama za medije i
posebnim stručnim skupovima u narednom periodu, a u cilju sveobuhvatnijeg
informisanja javnosti o ciljevima i aktivnostima Udruženja e-Razvoj.

Teme koje se planiraju:
Značaj projektnog pristupa Udruženja e-Razvoj
Temu će pripremiti Branislav Dobrosavljević
Načini finansiranja projekata u oblasti razvoja informacionog društva na kojima će
Udruženje e-Razvoj davati akcenat
Temu će pripremiti Miloš Došen
Strateški i metodološki pristup Udruženja e-Razvoj u realizaciji projekata od interesa za
razvoj informacionog društva
Temu će pripremiti Marijana Vidas-Bubanja
Značaj projekata u oblasti e-Uprave za razvoj informacionog društva
Temu će pripremiti Damir Baralić
Značaj projekata u oblasti e-Privrede za razvoj informacionog društva
Temu će pripremiti Jelena Jovanović
Značaj projekata u oblasti e-Poslovanja za razvoj informacionog društva
Temu će pripremiti Đuro Vojnović
Značaj projekata u oblasti Interneta za razvoj informacionog društva
Temu će pripremiti Bogoljub Pješčić
Problemi uspešne realizacije projekata u oblasti razvoja informacionog društva i kako
Udruženje e-Razvoj ima nameru da te probleme prevaziđe
Temu će pripremiti Slobodan Karanović
Značaj Sistema menadžmenta kvalitetom za uspeh projekata u oblasti razvoja
informacionog društva i koje su namere Udruženja e-Razvoj u pogledu ISO sertifikacije
kako samog Udruženja, tako i njihove implementacije po pojedinim projektima
Temu će pripremiti Jelica Stojković
Telekomunikacije kao važan element uspešnih projekata u oblasti razvoja informacionog
društva
Temu će pripremiti Goran Vasić
Značaj primene savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u projektima od
interesa za razvoj informacionog društva
Temu će pripremiti Drago Samardžić
Značaj licenciranja softvera za uspeh projekata koji su od interesa za razvoj
informacionog društva
Temu će pripremiti Vladan Živanović
Hardverska i softverska spremnost za realizaciju projekata u oblasti razvoja
informacionog društva
Temu će pripremiti Radislav Radojević
Medijska podrška za uspeh u realizaciji projekata u oblasti razvoja informacionog društva
Temu će pripremiti Zoran Kovačević
Zakonska e-Regulativa kao nephodan temelj za uspešnu realizaciju projekata u oblasti
razvoja informacionog društva
Temu će pripremiti Slobodan Krstić
Podrška državnih institucija i komorskog sistema za efikasniju realizaciju projekata u
oblasti razvoja informacionog društva
Temu će pripremiti Miloš Došen
Podrška dijaspore za efikasniju realizaciju projekata u oblasti razvoja informacionog
društva
Temu će pripremiti Slobodan Krstić
Udruženje e-Razvoj kao generator novih privrednih društava i zapošljavanja kako
građana Srbije, tako i naših ljudi iz dijaspore
Temu će pripremiti Slobodan Krstić

Leave a Reply