Događaji

Otvoren 22. Telfor

Državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić otvorila je danas 22. Forum telekomunikacija (Telfor) u Sava centru u organizaciji Društva za telekomunikacije, Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i IEEE Communications Society – Serbia and Montenegro Chapter.

„Stimulišući rast ekonomije kroz nove servise i otvorenost za investicije, informacione-komunikacione tehnologije stvaraju uslove za otvaranje novih radnih mesta, povećavaju produktivnost postojećih procesa rada, prihoda i brzinu povrata investicija.“, rekla je državna sekretarka.

Matić otvorila Telfor

Telfor je međunarodni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija. U toku trajanja konferencije organizovan je niz sesija u okviru kojih su se razmatrala i promovisala relevantna pitanja u oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija: tehnička, razvojna, regulatorna i ekonomska, pitanja proizvodnje opreme, usluga, servisa i funkcionisanja sistema.

Matićeva je naglasila da je jedan od glavnih prioriteta u radu Ministarstva dalji razvoj elektronskih komunikacija kao i upotreba novih tehnologija i servisa.

Telfor okuplja nekoliko desetina međunarodnih i domaćih kompanija koje su na različite načine uključene u rad Telfora. U okviru Telfora dodeljene su i nagrade: Ilija Stojanović – za najbolji naučni rad i za najbolje studentske radove, Blažo Mirčevski – za najbolji rad mladog autora.

„Današnja ekonomija vodi se stvaranjem nematerijalne imovine, kao što su znanje i informacije. Nova ekonomija i nove tehnologije su neraskidivo povezane i čine jednu celinu, koja je osnova uspešnog funkcionisanja i razvoja svih učesnika u poslovnoj aktivnosti.“, naglasila je Tatjana Matić.

Na konferenciji koja traje do 27. novembra 2014. godine očekuje se učešće preko 2000 posetilaca, a biće prezentovano između 300-500 recenzovanih radova.

Leave a Reply