Događaji

Otvorena šesta Balkanska broadband konferencija i sajam

Pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sava Savić, otvorio je danas šestu Balkansku brodbend konferenciju i sajam u organizaciji Udruženja stručnjaka za brodbend tehnologije u Belekspo centru u Beogradu.

U uvodnom izlaganju pomoćnik ministra je naglasio da je jedan od glavnih prioriteta u radu Ministarstva dalji razvoj elektronskih komunikacija kao i upotreba novih tehnologija i servisa, a jedna od prvih aktivnosti je i prodaja slobodnih frekvencija na 1800MHz operatorima mobilne telefonije, kako bi im se omogućili uslovi za razvoj 4G mreža. On je dodao i da će se time uvesti mnogo brži internet putem mobilnih uređaja kao i postojanje najnovijih aplikacija, čije korišćenje u velikoj meri može uticati na bolji standard života građana.

Brodbend-konferencija-i-sajam21

„Cilj Republike Srbije je što brža izgradnja optičkih kapaciteta duž važnih saobraćajnih pravaca, tamo gde ona nedostaje, odnosno u urbanim sredinama gde nije još uvek razvijena. Brza izgradnja širokopojasnih mreža daje veliku šansu za Republiku Srbiju da ubrza svoj razvoj i prebrodi ekonomske poteškoće u kojima se nalazi.“, rekao je Sava Savić.

Savić je takođe istakao da samo u sinergiji razvoja mreža i servisa, može da se dobije puna korist od IKT-a i da će se na taj način u budućnosti omogućiti upravljanje zgradama, energetskim mrežama, transportnim sistemima, putevima, mostovima, vozilima i radnim mestima.

Širokopojasni pristup proširuje skup mogućnosti korišćenja različitih mreža za fizičke korisnike i preduzeća, donosi značajne uštede, omogućava povezivanje mreža proizvodnje i potrošnje sa svetskim tržištima, a pre svega građanima pruža mogućnost korišćenje brzog interneta kao i najnovijih aplikacija u cilju poboljšanja kvaliteta života.

Leave a Reply