Događaji

Pakom Network: Distribucija i integracija

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj u Nišu, 27.05.2009. godine, kompanija PDS je održala prezentaciju na temu Pakom Network – Distribucija i Integracija.

Cilj skupa je predstavljanje mrežnih brendova, koje PDS zastupa, i njihovih prednosti na srpskom tržištu.
Pakom Network skup bio je prilka da se projektantske firme iz Niša upoznaju sa portfoliom proizvoda i naprednih usluga koje pruža Pakom servis.

Kako bi pomenuti skup dobio i upotrebni karakter, pored edukacije, svim učesnicima je prezentovan tehnički pristup opremi i njenoj primeni.

Posebna pažnja bila je posvećena predstavljanju načina podrške i pomoći koju PDS kao partner zajedno sa vodećim kompanijama na polju aktivne i pasivne mrežne opreme pruža svojim klijentima prilikom projektovanja mrežnih rešenja.

Leave a Reply