Događaji

PDP konvencija u Novom Sadu

Sutra u Novom Sadu počinje trodnevna OPEN PDP5 konvencija. Ovaj serijal edukativnih predavanja održava se na Fakultetu tehničkih nauka od utorka do četvrtka 29 – 31. Maja. Predstavnici Piratske Partije će biti prisutni na ovogodišnjoj PDP konvenciji kao gostujući predavači.

OPEN PDP je peta po redu PDP konvencija. PDP konvencija od 2007. godine postoji kao studentski kongres grafičkih tehnologija, a od ove godine je prerasla u kongres posvećen umrežavanju studenata i razmeni znanja iz oblasti nauke, umetnosti i ideja vezanih za OPEN ACCESS. Za prethodne četiri godine na kongresu su učestvovali brojni studenti i stručni predavači iz Srbije, okruženja i sveta.“Open Access je sredstvo kojim ideju možemo posaditi slobodno i učiniti da cveta i raste, da bi zatim njenu lepotu pustili da putuje ka svima i u svim pravcima, nudeći znanje o njenom postanku i razvoju, budeći želju za znanjem i inspiracijom.”

Open Access predstavlja otvorenost prema drugima, prema idejama, interesovanjima, motivaciji i želji da podelimo kreaciju sa prijateljima, komšijama, rodbinom, internetom, starijima i mladima, ali i politikom, naukom, društvom, socijalnim mrežama itd. Više na http://www.pdpconvention.com.

Leave a Reply