Događaji

Perihard dobitnik nagrade “Biznis Partner”

Perihard inženjering je ovogodišnji dobitinik prestižne regionalne nagrade „Biznis partner“ u kategoriji ekologije. Ova nagrada je ustanovljena 1995. sa ciljem da skrene pažnju javnosti i promoviše kompanije koje se u svom poslovanju rukovode visokim profesionalnim standardima i čvrstim etičkim normama iskazujući dobre poslovne rezultate.

„Biznis partner“ je potvrda poslovne uspešnosti i regionalne prepoznatljivosti, a dobitnicima je posebna čast, budući da kompanije same biraju i ocenjuju svoje poslovne partnere za koje smatraju da ispunjavaju deset postavljenih kriterijuma. Poslovnu izuzetnost kompanije Perihard inženjering d.o.o. najbolje su prepoznali i ocenili poslovni partneri, a potvrdili rezultati nezavisnih istraživanja. Dobri rezultati bez poslovnog morala prividan su i kratkotrajan uspeh.

Leave a Reply