Događaji

Peti GeoInfo skup na Divčibarama

Peti stručni skup GeoINFO 2009, u organizaciji Saveza geodeta Srbije i Geodetskog žurnala, održan je 15-17. oktobra 2009. godine

Peti stručni skup GeoINFO 2009, u organizaciji Saveza geodeta Srbije i Geodetskog žurnala, održan je 15-17. oktobra 2009. godine, na Divčibarama, u prisustvu nevelikog broja prisutnih, ali sa do sada najkaviltetnijim i najaktuelnijim radovima. Skup je imao dve tematske celine: Novi trendovi u obrazovanju geodetskih kadrova (prvi radni dan) i Informacione tehnologije i standardi u interpretaciji geoprostornih podataka (drugi radni dan). Na kraju rada, na okruglom stolu prisutni učesnici su, kroz diskusiju, predložili niz korisnih zaključaka koje će Savez geodeta Srbije formulisati i izneti pred stručnu geodetsku javnost preko Geodetskog žurnala i svog sajta. Jedan od iznetih predloga bio je da se forma i tematika stručnog skupa GeoINFO, koji već postaje tradicija i brend, sačuva u interesu geodetske i informatičke struke, jer i sve druge delatnosti imaju tradiciju organizovanja svojih stručnih skupova i savetovanja iz domena svojih delatnosti.

Povodom ove petogodišnje aktivnosti Saveza geodeta Srbije, Geodetski žurnal je priredio i štampao radove svih autora prezentirane na prethodnim skupovima GeoINFO. Uz prigodno izdanje GeoINFO zbornik 2005-2008 urađen je i poseban prilog, na SD mediju, na kome su sve ranije Power Point prezentacije kao i radovi sa ovogodišnjeg skupa GeoINFO 2009. Na GeoINFO skupovima se tradicionalno dodeljuju nagrade za najuspešnije prezentacije po izboru samih učesnika skupa. Ove godine je između mnogo kvalitetnih stručnih radova (po formi, sadržaju i interpretaciji) ubedljivo pobedio rad autora Milice Čolaković, dipl.geod.inž. iz Sektora za kartografsku obradu i izdavaštvo Republičkog geodetskog zavoda – KARTOGRAFSKA OSNOVA ZA NAVIGACIJU I TRANSPORT.

Od svih prijavljenih radova na GeoINFO2009 prezentirani su sledeći:

15.10.2009. godine – NOVI TRENDOVI U OBRAZOVANjU GEODETSKIH KADROVA
Dragan Anđelković: Otvaranje GeoINFO skupa

Miro Govedarica (rad prezentirala Aleksandra Ristić) – Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu: STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA I GEOMATIKA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU

dr Aleksandra Kostić-Milanović, dr Miroslav Marčeta, dr Miroljub Milivojčević, mr Slobodan Pandžić i mr Slavoljub Tomić – VGGS: VISOKO STRUKOVNO OBRAZOVANjE GEODETSKIH KADROVA U SRBIJI – STANjE I PERSPEKTIVE

Stevan Marošan – Građevinski fakultet u Beogradu: O REFORMI NASTAVE NA UNIVERZITETU – TEMPUS MASTER PROGRAM LAND LOW AND ECONOMY

Branislav Bajat – Građevinski fakultet u Beogradu: NASTAVNI PLANOVI I PROGRAM DIPLOMSKIH STUDIJA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU NA MODELU ZA UPRAVLjANjE NEPOKRETNOSTIMA

16.10.2009.godine – STANDARDI U INTERPRETACIJI GEOPROSTORNIH PODATAKA
Uvodna reč: Dragomir Stojićević, Predsednika Saveza geodeta Srbije

Žarko Nestorović, dipl.geod.inž. – PD “Hidroelektrane Đerdap” d.o.o. Kladovo: STANDARDIZACIJA U OBLASTI GEOPROSTORNIH PODATAKA

Mr Slavoljub Tomić – VGGS: STANDARDIZACIJA GEOPROSTORNIH PODATAKA U SRBIJI – REALNOST I POTREBE

Aleksandra Ristić, Miro Govedarica – Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu: UPOTREBA ISO19152 STANDARDA U MODELOVANjU KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Saša Đurović – RGZ: ZAŠTO NAM JE POTREBAN NSDI

Vladimir Perić, dipl. el. ing. – BEOGIS: PROJEKAT CAMPUS

Milan Parezanović – RGZ: INTERNET SERVIS ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Dušan Ostojić – Livona d.o.o.: MIGRACIJA, INTEGRACIJA, IGRACIJA I TRANSFER PODATAKA U PROCESU IMPLEMENTACIJE GEOINFORMACIONIH SISTEMA.

Milica Čolaković – RGZ: KARTOGRAFSKA OSNOVA ZA NAVIGACIJU I TRANSPORT

Dejan Radovanović – Danubius Information Technology: POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI U GEODEZIJI

Ljiljana Jakšić, Vesna Popović, Jelena Nikolić – Komisija Agencije za prostorno planiranje: STANDARDIZACIJA PODATAKA ZA POTREBE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA

Nenad Jović – RGZ: KARTA KAO AUTORSKO DELO

Žarko Nestorović, dipl.geod.inž. – PD Hidroelektrane Đerdap d.o.o. Kladovo: MENADžMENT I GEOINFORMACIONI SISTEMI

Preuzmite datoteke
Zašto nam je potreban NSDI
Karta kao autorsko delo
Internet servis Zahtevi
Kartografska osnova za navigaciju i transport

Leave a Reply