Događaji

Pexim na Poslovnom forumu Republike Srbije i Republike Makedonije

Privredna komora Srbije u saradnji sa Stopanskom komorom Makedonije i Ambasadom Makedonije u Beogradu, organizovala je Poslovni forum kome su prisustovali i najviši predstavnici država, Nikola Gruevski, predsednik Vlade Makedonije, i Mirko Cvetković, premijer Srbije.

U zvaničnom delu programa, kompanija Pexim je predstavljena kao pozitivan primer saradnje Srbije i Makedonije, a Mihail Petreski (osnivač Pexima i član nadzornog odbora) objasnio je uspeh Pexima kroz model poslovanja koncipiran na korišćenju virtualizacije resursa, tj. kompetencija i znanja eksperata koji su sa dve lokacije (Srbija, Makedonija) radili na razvoju zajedničkog proizvoda. Na taj način oba tržišta su otvorena „iznutra“, što se pokazalo veoma uspešnim i rezultovalo privlačenjem stranih investicija i ulaskom u Asseco grupu, jednu od vodećih IT kompanija u Evropi.

Na Poslovnom forumu su učestovale 44 makedonske i 70 srpskih kompanija, a po završetku plenarnog dela usledili su bilateralni sastanci privrednika i koktel koji je sponzorisala kompanija Pexim.

Leave a Reply