Događaji · Razvoj aplikacija

Počeo prvi programerski maraton „Hakaton“

Uz prisustvo nekoliko stotina posetilaca u Beogradu je večeras otvoren prvi programerski maraton „Hakaton“. Četrdeset aktivista, programera i dizajnera će tokom narednih 48 sati neprekidno razvijati aplikacije za mobilne telefone koje promovišu nove tehnologije i inovaciju u službi aktivizma, u cilju rešavnja konkretnih problema poput siromaštva, zaštite životne sredine ili mapiranja problema u školama.

Izvršna direktorka Inicijative za unapređenje novih tehnologija u Jugioistočnoj Evropi Dragana Petković najavila je da će organizacije podržati najbolja rešenja sa „Hakatona“.

„Namera nam je da aplikacije sa našeg maratona nađu praktičnu primenu, da rešavaju lokalni problem, edukuju korisnike, povežu ih u plemenitim i njima važnim inicijativama. Jezikom savremene tehnologije nastojimo da dopremo pre svega do mladih, podstaknemo ih na društveni aktivizam i odgovornost prema zajednici.“

Specijalni gost na otvaranju „Hakatona“ Vedran Bajer iz „Google“-a pozvao je učesnike da se u izradi apikacija fokusiraju na svakodnevne probeme. „Radite brzo i nemojte se plašiti neuspeha. Inovacije dolaze sa raznih strana, osvrnite se oko sebe i pokušajte da rešite konkretan problem. Greške se događaju, ali je danas trošak vašeg nesupeha veoma mali, zato ne odustajte.“

Petnaest mladih timova će do nedelje, tokom dva dana i dve noći razvijati potpuno originalne mobilne i veb aplikacije, sa novim ljudima u neobičnom okruženju i kreativnoj atmosferi.

„Hakaton“ organizuje Inicijativa za unapređenje novih tehnologija u Jugoistočnoj Evropi (SEE ICT), uz podršku USAID-a, Instituta za održive zajednice (ISC), Eriksona, PS Tech-a i GroundLink-a.

Leave a Reply